Font de la Plaça de l'Era Castellcir

Moianès
Al nucli urbà, a la plaça de l'Era.
El nucli urbà principal, entre l'Ajuntament i la pista poliesportiva municipal.
780

Coordenades:

41.76042
2.1497
429316
4623526
08055-49
Patrimoni moble
Element urbà
Contemporani
Popular
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Social
Privada
9437101DG2293N0001OF
Cristina Belmonte (iPAT Serveis Culturals)

Font de pedra situada a la placeta davant de l'ajuntament, al nucli urbà principal de municipi, entre les dues escales que donen accés des la font a la part alta de la placeta. La font és rectangular, amb un banc de pedra a cada banda i un muret delimitador a la part posterior. L'estructura esta feta a partir de quatre blocs de pedra buixardada, els dos laterals són rectangulars i escairats mentre que els dos superiors fan forma de semicercle. El superior col·locat verticalment té esculpit l'escut municipal, i fa de coronament, l'inferior està col·locat pla i fa de pica de recollida d'aigua. Entre aquets quatre blocs de pedra, la paret del fons, on hi ha l'aixeta, està decorada amb rajols vidrats pintats, representant un salt d'aigua, denotant la importància d'aquest element al municipi. Finalment, a banda i banda de la font i per sobre els bancs, també hi ha dues fileres de cinc rajols pintats cada una, representant diferents indrets i escenes de la vida quotidiana del municipi, decorats per alguns dels nens del poble.