La Figuera Montmajor

Berguedà
Montmajor
A prop de la casa de La Llena i sota de Casamira.

Coordenades:

42.00521
1.7417
395798
4651120
08132-21
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval
Modern
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 44902DF0738N
Cortés Elía, Mª del Agua

La casa de La Figuera està construida aprofitant un desnivell del terreny i una base de roca. Construida en pedra amb carreus ben treballats i alguns de gran tamany utilitzat a la base i a les cantoneres. És un edifici de planta, pis i golfes, coberta amb teulada a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana que s'obre a migdia. Degut a la ubicació en desnivell, el mur de llevant permet l'accès directe al primer pis, al costat del forn de pa. La façana presenta una perfecta simetria, amb la porta adovellada al centre flanquejada per sues finestres amb llinda de pedra i dues pedres formant angle situades a sobre de la llinda per permetre la descàrrega del mur. A cada costat de les finestres s'obres dues espitlleres. Al pis hi ha dues finestres allindades, una a cada costat d'un gran finestral fet amb un arc de mig punt rebaixat. A les golfes s'obre al centre un gran arc de mig punt amb barana formant un assecador i una finestra a cada costat. A la façana posterior es manté la simetria amb tres finestres a la planta i al pis, trencat per la ubicació del pou exterior quadrat. No s'ha pogut veure l'interior de la casa, tot i que ens han dit que no conserva elements estructurals que denotin una antigüitat concreta, com per exemple arcs. Davant de la casa hi ha una gran bassa feta aprofitant la roca i excavada en ella (d'uns 10 x 8 metres aproximadament) que està tancada amb un mur de pedra pel costat de ponent. En aquest mur de pedra hi ha una porta que comunica amb una altra porta al costat extern del mur i que possiblement fou utilitzada com a sortida de l'aigua acumulada, aquesta porta té uns encaixos al contorn per encaixar una porta. Tot i així pensem que en aquest lloc hi hauria antigament una tina i que aquesta porta seria el lloc on es recolliria el vi, ja que té un recipient circular a la base. Segurament a partir de la tina s'excavaria la bassa. Pel costat de llevant té una escala excavada en la roca que permet l'accès a l'interior de la bassa, i una altra escala al costat de migjorn. Al nivell per sota de la bassa hi ha un safareig fet amb carreus de pedra treballats, possiblement aprofitats d'altra cosntrucció. Al costat est de la casa hi ha un cobert mig enfonsat que conserva un carreu amb la inscripció: "Jacinto Canudas 1794".

La casa ha estat construida en diferents èpoques, tenint els seus inicis com a casa forta i patint les ampliacions que provocava el séu ús, principalment durant el segle XVIII. La notícia documental més antiga que trobem és de l'any 1299 (ADS), nomenant-se l'honor d'en Figuera com a terme d'unes terres a la parròquia de Montmajor, pertanyents al monestir de Serrateix. Al fogatge de 1553 surt fogatjat La Fort del mas de la Figuera (IGLESIAS, 1979), al terme de Montmajor. Al capbreu del monestir de Santa Maria de Serrateix del 1581 (ADS), Pere Çafiguera, pagava delme per una feixa de terra. Al 1696 pagava el delme a la parròquia de Montmajor (ADS). És aquesta una casa que va tenir orígen a l'edat mitjana com una casa forta de la parròquia de Sant Sadurní i amb una relació directa amb el monestir de Serrateix, casa que es va mantenir fins ben entrat el segle XX com una de les cases d'economia agrària més important del municipi.

IGLÉSIAS, J. (1979). El fogatge de 1553. Fundació Salvador Vives i Casajuana. Volum I. Barcelona.