La Corona Sant Quirze Safaja

Moianès
Camí de Bernils, 5. Nord del nucli de Sant Quirze Safaja
A l'església agafar el camí de Bernils, el segon a l'esq. fins a La Corona
742

Coordenades:

41.74123
2.16537
430598
4621382
08239-75
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
XVI-XX
Bo
Reformada
Inexistent
IPAC 29476
Fàcil
Residencial
Privada
000600400DG32A0001ZQ
Núria Cabañas

La Corona és un antic mas d'origen medieval, consolidat i reformat en època moderna i contemporània. Es tracta d'un mas format a partir de diversos cossos annexos essent el cos central el principal. La coberta és a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana principal, orientada a llevant, on s'hi obre un portal d'arc de mig punt adovellat. La resta de teulat presenta la coberta a diferents nivells a tres vessants. Consta de planta baixa, primer pis i golfes amb diverses obertures d'arc pla. El parament dels murs és de pedra irregular lligada amb argamassa.

Actualment Residència Equina

Mas documentat des de 1288. L'any 1370 es documenta que hi habitava Pere ça Corona, que pagava un cens al monestir de l'Estany per conrear-li les seves terres. En els fogatges de 1497 apareix novament documentat el mas i els fogatges de 1553 apareix documentat l'hereu del mas Miquel Corona. Segons la documentació del segle XVI les terres del mas Corona estaven situades al nord del mas i travessaven l'actual terme municipal de Castellcir. A partir del segle XVII el mas va passar a ser propietat del mas Barnils.

GARCIA-PEY, E. (2007): Recull onomàstic de Sant Quirze Safaja. Institut cartogràfic de Catalunya. Barcelona. Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic del terme municipal de Sant Quirze Safaja. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya. PLADEVALL, A. (2018): Sant Quirze Safaja. Un poble de frontera. Editat per Ajuntament de Sant Quirze Safaja.