La Cooperativa Sant Salvador de Guardiola

Bages
Carrer de la Creu, núms. 3-5 (nucli urbà de Guardiola)
330

Coordenades:

41.68039
1.76702
397377
4615026
08098-146
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Productiu
Privada
7450401CG9175S0001UX . Cooperativa de Sant Salvador de Guardiola
Jordi Piñero Subirana

Edifici de planta allargassada situat al carrer de la Creu que ha estat històricament un dels locals emblemàtics de Guardiola, ja que va ser la seu d'una cooperativa de pagesos, després cambra agrària i també sala de ball. Està constituït per dos cossos adossats: el primer de planta rectangular (més al nord), i el segon de planta quadrada, més petit i d'alçada lleugerament inferior. El primer consta de planta baixa més un pis superior. Es tracta d'una edificació de tipus fabril, arquitectònicament molt senzilla i que no compta amb elements d'especial rellevància. Les façanes són actualment arrebossades. Per la part que dóna al carrer, tenen un petit sòcol a la part inferior i diferents portals i finestres de disposició irregular, les quals han estat renovades. L'interior també ha estat completament remodelat.

Informació oral facilitada per Josep Cots Roca

Entorn de 1917 a Guardiola es va fundar una cooperativa de pagesos i es construí un local per a la seva seu, que és el cos sud d'aquest edifici. Més endavant, un grup d'accionistes van constituir una associació recreativa i van construir l'edifici adossat que hi ha al costat nord, el qual funcionava com a sala de ball i teatre. Segons sembla, Simó Cots ("Simon Xineu") va ser un dels impulsors i era el principal accionista. Cal dir que a l'altre costat del carrer hi havia una altre local de ball (La Sala), que agrupava els sectors conservadors del poble, mentre que el nou espai al costat de la Cooperativa agrupava els sectors més populars i progressistes. L'any 1936, amb l'adveniment de la Guerra Civil, la Cooperativa es transformà en sindicat agrari i, després de la guerra, passà a ser la Cambra Agrària local. Sembla que en algun moment s'hi hostatjaren presos republicans que eren obligats a treballar en la reconstrucció de la carretera d'Igualada que havia quedat malmesa per la guerra. A partir de la dècada de 1950 Josep Cots Roca en va ser president durant molts anys. Pel que fa a la sala de ball, després de la guerra durant un període va acollir l'escola (1939-1949), a l'espera que es pogués rehabilitar l'edifici dels Estudis Vells, que havia quedat malmès. Durant un temps també s'hi van instal·lar alguns telers de la fàbrica de gases. Cap al final del període franquista, als anys setanta, les cambres agràries es van anar buidant de continguts, i aleshores els seus responsables decidiren crear novament una Cooperativa de pagesos, que va tenir una trentena de socis fundadors. Moltes de les accions es van repartir fins i tot amb gent que no eren pagesos. De manera progressiva, les funcions i els béns de la cambra es van anar traspassant a la nova cooperativa. Més tard, la Cooperativa va adquirir la resta de l'edifici, i els locals es van llogar per a diferents usos: botiga, taller, perruqueria...

Anònim (2015). L'escola (1880-1990): un segle de records. Reculls de la Guíxola, núm. 3. Cercle Cultural La Guíxola. Sant Salvador de Guardiola.