Ca l'Estevet Sant Salvador de Guardiola

Bages
Carrer d'Igualada, núm. 1 (nucli urbà de Guardiola)
334

Coordenades:

41.6795
1.76606
397296
4614928
08098-142
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
7451807CG9175S0001DX
Jordi Piñero Subirana

Casa situada al nucli urbà de Guardiola, representativa d'un tipus de construcció popular pròpia del segle XIX, la qual ha conservat força bé la tipologia i els volums originaris. Es tracta d'una edificació adossada entre mitgeres només per la façana nord-est, ja que l'altra cara dóna a un passatge estret. Consta d'un cos de planta gairebé quadrada, molt regular, que té adossat un cos més petit i irregular a la part posterior, configurant una forma de L. El cos principal té planta baixa més dos pisos (el superior molt baix), amb coberta a dues aigües. La façana que està alineada al carrer presenta una composició força regular. El mur és actualment arrebossat, i a la planta baixa té dos portals que donen accés als baixos. A l'alçada del primer pis té dos balcons; un emmarcat amb brancals i rematat amb arc. A les golfes té tres obertures petites. L'accés als pisos es fa per la part posterior que dóna al carreró. En la intersecció dels dos cossos hi ha diverses portes i escales, amb una terrasseta intermèdia, que condueixen a dos habitatges separats. En aquesta part la façana ha estat emblanquinada.

Inscripció a la dovella d'un dels balcons: [1823?]

Es tracta d'una edificació característica del segle XIX. Podria molt ben ser que hagués estat construïda l'any 1823, tal com indica una inscripció del balcó, de lectura dubtosa, però. Ja al segle XX, als baixos de la casa, i en part també a les plantes superiors, hi havia instal·lat un petit escorxador, al qual s'hi accedia pel portal lateral.