La Caseta d'en Serra Muntanyola

Osona
El Castell de Muntanyola
Caseta d'en Serra, s/n. Trencant senyalitzat a BV-4317. 08505. Muntanyola.

Coordenades:

41.88093
2.16906
431055
4636890
08129-69
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval
Modern
XII-XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 004A00043
Anna M. Gómez Bach

Mas format per una construcció de base rectangular, distribuïda en planta baixa i primer pis. La casa es troba situada en un petit altiplà, ben assentada i, a nivell constructiu, recentment restaurada. Resten les llindes de la porta d'entrada i la disposició de les obertures i estances del mas. A nivell estructural sí que es pot intuir la disposició d'una galeria o porxada al primer pis de la casa, junt a les habitacions i altres estances del mas, mentre que a la planta baixa es disposa la cuina, menjador i altres espais comunitaris. La teulada és a doble vessant i presenta una coberta de teula aràbiga, recentment reformada. La façana principal es troba orientada al sud. En aquesta façana també s'obren diverses obertures, totes de factura força senzilla. La casa del costat, de disposició similar, és de factura recent, i els annexes ramaders es troben separats, situats a peu del camí del Castell de Muntanyola. A la part de migdia s'hi adossa un altre cos que data de principis de segle; correspon a la façana actual amb un portal rectangular i dues finestres, al primer pis hi ha tres arcades i dues finestres. A llevant s'hi adossa un cos de construcció més recent. A ponent s'observen les tres fases constructives fetes amb diferent aparell.

Edifici que conforma una tradicional masoveria, en aquest cas associada al mas la Serra, actual mas Serra-rica, i ja amb aquest nom la trobem registrada en un llistat de masies alt medievals del 1198. En el nomenclàtor de la província de Barcelona de l'any 1860 també apareix com a Masia casa de labranza. Inicialment era un petit mas, de planta quadrada, reformat el 1833, que va ser ampliat per la banda de migdia i nord. En una entrevista realitzada a Teresa Fontdevila i Castany de la Caseta d'en Serra s'esmenten les activitats agropecuàries del mas. Tenien vaques, ovelles i bous i feien el pa perquè hi havia un forn en actiu. El sector de Muntanyola s'estén per la serra de Muntanyola, que tanca per ponent la Plana de Vic, i la vall compresa entre aquesta serra i la que limita amb l'Estany, entre els masos Vall i Postius.

AADD. (2000). Muntanyola. Revista trimestral n.20. març 2000. Ajuntament de Muntanyola. Muntanyola: 8 PLADELASALA, J. (1953). "La parròquia de Muntanyola" a Ausa vol 1, n.4. Vic: 153-157. Fogatges de 1497 i 1553.