La Caseta de Llofrens Santa Maria de Merlès

Berguedà
Sector sud del terme municipal
A 3850 metres per pista forestal de la carretera BV-4401, punt quilomètric 11'100.

Coordenades:

41.96086
1.97653
415186
4645937
08255-26
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
XVIII
Regular
Presenta la teulada vella de fusta i algunes esquerdes als murs.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 015A00020
Jordi Compte i Marta Homs

La caseta de Llofrens es troba situada a uns 200 metres al sud de la masia de Llofrens.
És una casa de planta rectangular amb teulada de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior. Està construïda amb murs de maçoneria de pedra i cantonades diferenciades de grans carreus, amb modificacions amb maó i obra, i està formada per planta baixa, un pis i golfes sota teulada.
La façana principal, orientada al sud, presenta dos portals a la planta baixa: el de l'esquerra, que és el portal d'accés principal a la masia, està emmarcat amb brancals de pedra bisellada i llinda de fusta també bisellada; el de la banda dreta, que dóna accés a les corts, està emmarcat amb brancals de pedra i llinda de fusta i actualment es troba tapiat amb obra. Enmig dels dos portals hi ha un ample contrafort adossat. Al primer pis s'hi obren dues finestres emmarcades amb brancals de maó i fines llindes de fusta. Interiorment aquestes finestres tenen festejadors de pedra.
A la façana est hi ha una finestra a la planta baixa, una finestra emmarcada amb brancals i llinda de pedra treballada al primer pis, i una finestra emmarcada amb maó i llinda de fusta a les golfes. Uns metres davant d'aquesta façana hi havia diverses estructures agropecuàries (coberts, pallissa, etc.) actualment enrunades, de les quals se'n conserven algunes restes dels murs.
La façana nord presenta una comuna d'obra que sobresurt, una finestra petita a la planta baixa i dues finestres a nivell de primer pis: una de moderna obertura i una altra emmarcada amb pedra i reformada amb maó i llinda de fusta.
Un dels elements més interessants es troba a la façana oest. Es tracta de la finestra situada a nivell de primer pis, emmarcada amb brancals i llinda de pedra, amb una decoració esculpida a la llinda mode d'arc conopial i un petit motiu en relleu molt erosionat al centre. A la part dreta hi sobresurt un desaigua de pedra i a la planta baixa s'hi obre una petita finestra emmarcada amb maó.

La caseta de Llofrens antigament era anomenada Els Galins.

La Caseta de Llofrens és una edificació probablement del segle XVIII. Tot i així es troba documentada una edificació amb el nom de Galines de Pedrós formant part de la batllia del mas Serra de Sant Feliu en el capbreu de la cambreria de Santa Maria de l'Estany de temps del cambrer Antoni Bet.

ROCAFIGUERA, Francesc de (1987). "El capbreu de la cambreria de Santa Maria de l'Estany de temps del cambrer Antoni Bet". Ausa, volum 12, núm. 118-119. 1987.