La Casanova Sant Julià de Cerdanyola

Berguedà
Els Plans
Es trobava davant la casa el Pla, a l'altre banda del camí

Coordenades:

42.21564
1.91043
410069
4674294
08903-180
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
XVIII
Dolent
En estat de ruïna
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
08311A00200105
María del Agua Cortés Elía. OPC

A prop del camí que passa davant de la casa el Pla, queden restes de l'antiga casa la Casanova. Els pocs murs corresponien a un edifici de planta quadrada que es troba totalment en ruïnes i del que queden alguns fragments de murs. Es troba ubicat en una plana en mig de camps de conreu i una pineda de pi roig.

S'accedeix a traves dels camps que hi ha davant l'entrada del Pla, entrant al camí des del camí forestal 167 un cop passat el dipòsit de les Colomeres.
Les iamtges són del Catàleg de Masies.

A partir de 1722 el domini sobre el poble passà de Sant Llorenç als hospitalers, ja que en els seus censos hi consten 12 masos durant algun temps, entre ells la Casanova. El 1747 passa a ser administrat de nou per la comunitat benedictina de Lleida, com consta al seu capbreu on es recullen 30 cases (AA.DD.: Pedrals, 1998: 83-84). La Casanova surt esmentada el 1856 al "Registro de las casas de campo de cada distrito y de los aforados de guerra". A l'ortofoto de 1945 es veuen els quatre murs de tancament de la casa, a la de l'any 1956 ja devien estar en estat de ruïna i a les posteriors ja no queden quasi vestigis.

DD.AA. (1998) Sant Julià de Cerdanyola. Municipi de sempre. Municipi recuperat. Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola.
"Registro de las casas de campo de cada distrito y de los aforados de guerra" Libro 63, 1856. Arxiu Comarcal de Berga.
SERRAIMA MILIAN, Lupe (2013) Pla Especial de Catàleg de Masies, cases Rurals i altres edificacions. Text refós. Diputació de Barcelona i Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola. Aprovat per la Generalitat de Catalunya 11/4/2014.