La Balmeta Dosrius

Maresme
Turó de l'Avi - Veïnat de Rimbles - Zona de Canyamars
A uns 20m al sud-est del Cau de la Serra Polsaruda
382m

Coordenades:

41.59317
2.47329
456102
4604742
08075-270
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Edats dels Metalls
Ibèric
X-VII a.C
Dolent
Cobert per l'abundant vegetació que caracteritza la zona.
Inexistent
CCAA 11917
Difícil
Sense ús
Privada
Ref. Cad.: 08074A00700006
Adriana Geladó Prat

Jaciment arqueològic situat a a l'entorn d'una petita paret rocosa allargada i de poca alçada, delimitat per una petita plataforma estreta i allargada davant seu. Fou documentat per la troballa de restes de ceràmica superficials, tot i que no es pot descartar que aquestes restes fossin arrossegades des d'un lloc més alt. Es documentaren fragments de ceràmica feta a mà amb decoracions acanalades, cordons i impressions incises.

Altres denominacions relacionades amb l'estructura: la Coveta. Cronològicament, l'element s'adscriu als períodes del Bronze Final III i el Ferro-Ibèric Antic (900-600 a.C). L'element està inclòs dins dels límits del Parc del Montnegre i el Corredor.

La zona on es localitza el jaciment, que no es pot considerar un abric pròpiament dit, fou prospectada entre els anys 1965-1968 amb l'objectiu d'elaborar un inventari dels vestigis prehistòrics del Maresme. El jaciment està inclòs dins del sector M-2, un dels trams en els que es va dividir la zona prospectada donada la seva gran extensió. Aquest sector està delimitat entre el coll de la cadena de can Tintorer i la Serra Polsaruda, en el vessant que finalitza a la riera de can Llibre de Canyamars. L'any 2008, durant la revisió de la Carta Arqueològica del Maresme, es van documentar diversos fragments de materials arqueològics en superfície. Aquests materials es troben dipositats al Museu de Mataró.

ALSINA, N.; CALONGE, R.; CUSPINERA, L.; JUBANY, M.A.; LACUESTA, R. (2005). Inventari del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental de Dosrius. [Barcelona: Diputació de Barcelona, Ajuntament de Dosrius], Núm. Ref.: I.JA.12/263. BASSOLS I FERNÁNDEZ, Imma (1998). "El Cau de la Serra Polsaruda i altres abrics del Montalt durant la prehistòria (el Maresme)". Laietania, 11. Mataró: Museu Comarcal del Maresme, p. 11-12. RAMIS NIETO, Josep. "Els pobladors prehistòrics de Dosrius". A Dosrius. Una visita al passat. 1-21 de gener de 2018. Bloc. Accés el 9 de febrer de 2018.