Jaciment paleontològic El Sireni de l'Espluga Sant Quirze Safaja

Moianès
Nord de la Bauma de l'Espluga
675

Coordenades:

41.73275
2.1623
430334
4620443
08239-185
Patrimoni natural
Zona d'interès
Paleògen
Bo
Inexistent
IPAC 21372
Difícil
Científic
Privada
08239A004000790000TU
Núria Cabañas

Conjunt de costelles i vèrtebres de sireni. Aquestes restes òssies presenten una coloració groga ocre que destaca sobre el gris fosc de la roca encaixant, essent la diferència de color deguda a la composició química dels ossos (Hidroxiapatit) i de la roca (calcària) i a les diferents reaccions produïdes per la lixiviació d'aigües mineralitzades. El jaciment es troba en la part superior de la Bauma de l'Espluga. El nivell geològic d'aquest jaciment està format per gresos i calcàries de l'edat Bartonià inferior (38 a 40 milions d'anys, època Eocè superior), i està intercalat entre nivells de materials margosos i lutítics de la Formació Igualada. Un conjunt de restes òssies fòssils de macrovertebrats, amb la seva diferenciació cromàtica i claredat amb què es presenta en un pla d'estratificació, és poc freqüent i permet que se li atribueixi un gran interès museogràfic i didàctic, motiu pel qual considerem important la seva preservació. En aquest conjunt de materials del Bartonià i en les rodalies de Sant Quirze Safaja ha estat registrada abundant fauna invertebrada pteriomorfa (Abad 2001), mol·luscs epibèntics. Es tracta d'un paleoambient marí de plataforma continental.

Informació i fotografies de detall extret íntegrament de la Carta Arqueològica

Les primeres notícies del Sireni de l'Espluga han estat proporcionades en el mes de gener de 2014 pel geòleg Xavier Solé, que troba un conjunt de costelles i vèrtebres de sireni en la realització dels treballs de la cartografia geològica de l'ICGC 1/25.000 de la Fulla de Centelles, i també troba una vèrtebra de sireni en el mateix terme municipal de Sant Quirze Safaja en el Grau Mercader. El 30 de gener de 2014 el Sr. Solé ensenya aquest conjunt de restes a l'arqueòloga dels SSTT i al geòleg del SAP del Departament de Cultura, que decideixen la obertura de fitxa de jaciment paleontològic de l'Inventari del Patrimoni cultural català immoble.

Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arqueològic i paleontològic del terme municipal de Sant Quirze Safaja. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.