Jaciment paleontològic del polígon industrial sud - Les Torrenteres El Papiol

Baix Llobregat
Al costat del polígon industrial sud
A les feixes que pugen cap el Pi del Balç
52

Coordenades:

41.42836
2.01257
417495
4586781
08158 - 84
Patrimoni natural
Zona d'interès
Neògen
Dolent
A conseqüència de l'activitat antròpica, el jaciment es troba en continua degradació
Legal
BPU. PAL04, Pla Especial Patrimoni Paleontològic del Papiol
CA.
Fàcil
Sense ús
Privada
7369913DF1876G
Juana Maria Huélamo Gabaldón

Durant la intervenció paleontològica de l'any 1998 s'ha arribat a la conclusió que algunes espècies, encara existents a la Mediterrània indiquen unes temperatures relativament fredes (com per exemple bivalbs amúsids). Les fàcies de badia oberta contenen una variada fauna de mol·lusc: 25 tipus de gasteròpodes i 11 de bivalbs. Aquesta fauna, malgrat que en part ha sigut transportada, conté una fracció in situ. Això ho reflexen els delicats fragments ossis de peixos teleostis que indicaria poc transport i probablement una bona connexió amb el mar obert. Les fàcies restringides, tant la del cicle transgressiu com la del regressiu estan representades per sengles dipòsits aflorants a banda i banda de la zona estudiada (polígon sud). Les seves característiques d'unes condicions de poca connexió amb el mar obert.,Jaciment corresponent al Miocè, en el qual es va trobar l'holotip "Brissopsis papiolensis". Es troba a tocar el polígon sud del Papiol.

Cercador del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya: Patrimoni Arqueològic - Gencat. http://invarque.cultura.gencat.cat/
Informació oral Eugeni Navas.
Riu i Coll, X.(1998). Memòria paleontològica. El Papiol. Polígon sud, Mem.núm. 3123.
Pla especial (2007) "Pla especial de protecció i catàleg del patrimoni paleontològic del Papiol" Barcelona. Generalitat de Catalunya. Departament de Política Territorial i d'Obres Públiques. Direcció General d'Urbanisme. Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona. Gener 2007.