Jaciment paleontològic del Papiol El Papiol

Baix Llobregat
Nucli antic del Papiol
Al pi del Balç
100

Coordenades:

41.4272
2.00797
417109
4586657
08158 - 83
Patrimoni natural
Zona d'interès
Paleozoic
Dolent
Parcialment destruït
Legal
BPU. PAL04, Pla Especial Patrimoni Paleontològic del Papiol
CA 12.862, 12.866, 13.817
Fàcil
Altres
Privada
7369901DF1876G
Juana Maria Huélamo Gabaldón

Jaciment constituït per pissarres purpúries del període Paleozoic (Carbonífer: Viseà), en el que son visibles totes les unitats del Carbonífer. Correspon a dipòsits marins amb restes de artròpodes (trilobits) i equinoderms, d'un gran interès a causa de la seva raresa en el territori català. A la base del jaciment hi ha calcosquistos del Devonià mitjà, mentre que la seqüència del Carbonífer està constituïda per 15 m de lidites i pissarres silícies molt replegades, 7 m de calcàries dolomítiques grises i calco-esquists, 12 m de pissarres purpúries i 10-15 m de pissarres amb sorra gris i grauwackas. Associació fossilífera: Bivalves: Posidonia membranacea, Posidonia beecheri. Crinoïdeus: Encrinus sp. Braquiòpodes: Productus longispinus. Trilobits: Phillipsia derviensis, Drevermania (Drevermania) pruvosti.

Aquest jaciment és el resultat de la fusió de diversos jaciments inventariats per la Generalitat de Catalunya (12.862, 12.866 i 13.817 de l'Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya). Està considerat com el jaciment "clàssic" del Pliocè marí del Llobregat.
Correspon als periodes geològics: Plistoè d'origen marí: Zanclià i Plasencià.

Cercador del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya: Patrimoni Arqueològic - Gencat. http://invarque.cultura.gencat.cat/
Mapa Geològic 1:50.000, fulla 420, dipòsits HAp12.
Pla especial (2007) "Pla especial de protecció i catàleg del patrimoni paleontològic del Papiol" Barcelona. Generalitat de Catalunya. Departament de Política Territorial i d'Obres Públiques. Direcció General d'Urbanisme. Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona. Gener 2007.