Jaciment paleontològic de Monistrol de Calders
Monistrol de Calders

  Moianès
  entre Monistrol de Calders i Calders, especialment a la zona propera a la carretera.
  427

  Coordenades:

  41.7777
  2.01134
  417837
  4625567
  Número de fitxa
  08128 - 60
  Patrimoni natural
  Tipologia
  Jaciment paleontològic
  Cenozoic
  Estat de conservació
  Regular
  són zones afectades per l'erosió.
  Protecció
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  12828
  Accés
  Difícil
  Científic
  Titularitat
  Pública
  diversos propietaris
  Autoria de la fitxa
  Sara Simon Vilardaga

  La zona de la carretera de Monistrol de Caldera a Calders forma part del Geòtop 214 "Escull de la Trona", més concretament del que anomenen "orla discontínua d'afloraments de calcàries esculloses que dibuixen perfectament el contorn del gran golf bartonià". Aquest gran golf es situa a la Catalunya Central, tot obrint-se cap a l'oest, vers el golf de Biscaia. En tot el contorn d'aquest gran golf s'hi desenvolupen esculls, aquests són visibles gràcies als encaixaments de les xarxes fluvials formats amb els aixecaments vinculats a l'orogènia alpina i a la distensió miocena. Concretament, les zones amb més afloraments del conjunt són els extrems nord i sud dels relleus occidentals de la Plana de Vic. El jaciment és de tipus marí i aflora en diversos punt entre Monistrol de Calders i Calders; com a associacions faunístiques s'hi inclouen "Echinolampas archiaci" i "Coleopleurus coronalis".

  Les coordenades són un punt intermig de la carretera de Monistrol de Calders a Calders.

  Cronològicament el jaciment es situa en el Cenozoic Terciari Paleògen Eocè superior Bartonià.

  FOLCH, R. (1988): "Registre fòssil", a Història Natural dels Països Catalans, núm. XV. Barcelona.