Jaciment paleontològic de l'Arumí
Folgueroles

  Osona
  Solell de l’Arumí
  Emplaçament
  A la banda de llevant del terme municipal, a la vessant de migdia del Puigcastellet, damunt del mas de l’Arumí
  632 m.s.n.m

  Coordenades:

  41.93428
  2.33651
  444995
  4642692
  Número de fitxa
  08083 - 65
  Patrimoni natural
  Tipologia
  Jaciment paleontològic
  Cenozoic
  Paleògen
  Estat de conservació
  Dolent
  Zona molt erosionada.
  Protecció
  Legal
  BPU
  BPU-AEA. Catàleg de béns a protegir del POUM de Folgueroles.
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  CCAA 13039
  Accés
  Fàcil
  Científic/Cultural
  Titularitat
  Privada
  Ref. Cad.: 08082A00600009
  Autoria de la fitxa
  Adriana Geladó Prat

  Jaciment paleontològic d’orígen marí, format per margues de color blavós i d’aspecte sorrenc amb abundància de restes fòssils. En concret, l’associació faunística documentada en aquest jaciment fou la següent: Retropluma eocenica folgarolensis, Schizaster leymerici, Coleopleurus coronallis, Spondylus biffrons i Colneptunus hungaricus. Presenta una cronologia establerta dins de l’era geològica del Cenozoic, en concret dins del període del Paleogen, a l’època de l’Eocè mitjà i dins de l’estatge faunístic del Lutecià (entre 47,8 i 41,2 milions d’anys).

  Els materials estan dipositats al Museu de Geologia del Seminari de Barcelona.

  MORATÓ, David; PONCE, Santi; ROVIRÓ, Xavier; TORRENTS, Jacint; TORRENTS, Carme; VILAMALA, Joan; VILAMALA, Jordi; XUTGLÀ, Montserrat (2000). Folgueroles. Societat i vida d’un poble. Vic: Eumo Editorial, p. 21.

  NAVARRO ACEBES, Ferran (2021). Catàleg de béns a protegir. R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles. Consultat 24 octubre 2021, des de https://dtes.gencat.cat/rpucportal/ Núm. Identificació PAP.03.