Jaciment Paleontològic de la Font del Mamut Martorell

Baix Llobregat
Carretera N-Iia

Coordenades:

41.48558
1.91527
409445
4593231
08114-240
Patrimoni natural
Jaciment paleontològic
Prehistòric
Regular
Es desconeix si es conserven restes, probablement força malmeses.
Legal
Decret 78/2002 del patrimoni arqueològic i paleontològic
Fàcil
Sense ús
Pública
Ajuntament de Martorell. Plaça de la Vila, 46. 08760 Martorell
Dídac Pàmies Gual. SPAL

Es va localitzar una defensa de Mamut.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa B 10 BPU-06.BARP del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.