Jaciment paleontològic d'Avinyó 2 Avinyó

  Bages
  Avinyó

  Coordenades:

  41.86379
  1.971
  414599
  4635165
  08012-18
  Patrimoni natural
  Jaciment paleontològic
  Cenozoic
  Bo
  Legal
  BCIL: 12831, DOGC (08-11-1989)
  si, CC.AA.
  Sense accés
  Sense ús
  Pública
  Societat avinyonenca
  Marc Cucurella Pinilla

  Jaciment d'origen marí, del Terciari superior (Bartonià). És resultat de la sedimentació en un ambient marí somer. No aflora en cap punt conegut del municipi, sinó que es troba sota els materials terciaris. Està format per margues blaves amb alt contingut en fòssils de equinoïdeus, bivalves, gasteròpodes i crustacis.

  Aquests materials es troben dipositats en l'Institut Català de Paleontologia, a Sabadell.

  Aquests objectes fòssils d'invertebrats són producte d'una prospecció de camp i en cap cas va motivar una intervenció o excavació sistemàtica. Cal assenyalar que el material és de dubtosa procedència i no es pot assegurar que procedeixi d'aquesta zona.

  - CHECA SOLER, L.; CASANOVAS CLADELLAS, M. L. (1989). "El Eoceno español: los yacimientos y sus faunas". A Paleontologia i Evolució, núm. 23. Sabadell. Pp. 17-39. Diputació de Barcelona. - Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. (08-11-1989), núm. 1216, Generalitat de Catalunya, Barcelona.