Jaciment El Gabi
Matadepera

  Vallès Occidental
  El Gabi
  Emplaçament
  Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i Serra de l’Obac
  646

  Coordenades:

  41.63534
  1.99769
  416518
  4609775
  Número de fitxa
  08120 - 203
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Jaciment arqueològic
  Medieval
  Modern
  Segle
  XIV-XVII
  Estat de conservació
  Dolent
  L’antic mas Gabi que ja es trobava en molt mal estat, es va desmuntar i les seves pedres es van aprofitar per les parets de la construcció nova. No s'ha fet cap intervenció arqueològica.
  Protecció
  Legal
  BPU
  Tipologia C de la normativa específica pels elements arqueològics (Fitxa número 45 del Catàleg de Béns a protegir del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal).
  Accés
  Fàcil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  Diversos propietaris
  Autoria de la fitxa
  Jordi Montlló Bolart

  El mas Gabi, referenciat a l’Speculo de Sant Llorenç del Munt en el segle XIV, és l’únic que es va cremar de la zona, ja que es va acusar el seu propietari d’estar conxorxat amb l’Hostal de La Barata per robar els viatgers del camí Ral.

  Les restes es van aprofitar per a la construcció de la nova torre i les pedres es poden veure en la paret de ponent i també en l’escala d’accés. Al pati posterior també es conserva una base de premsa.

  No s’ha fet cap intervenció arqueològica i el polígon de protecció marca una zona més àmplia per la possibilitat de trobar elements no documentats si es fan remocions del terreny.  Tot i així, fora d’aquest polígon, s’ha documentat un forn de rajoles, al costat del camí, a pocs metres d’una de les torres.

  A Ferrando (1987:69) trobem les referències documentals a l'Speculo del Monestir de Sant Llorenç del Munt: "Venda feta per Berenguer Ferrer i Romia, la seva muller, de Sant Joan de Matadepera, a frau Guerau, abat de Sant Llorenç del Munt, de cinc sous i mig que reben sobre unes peces de terra (...) i Simon de Gabi, de dita parròquia, dóna un sou i sis per una peça de terra amb ruvira, en dita parròquia. Fet a 11 de les kalendes de gener de 1311. Clos per Pere Folquer, notari de terrassa. Sant Joan de Matadepera, número 89".

  Més endavant (Ferrando, 1987:78) podem llegir: "Precari fet per Joan Ripoll, procurador de fra Lluís Manuel de Cruylles, abat del monestir de Sant Benet de Bages, administrador del monestir de Sant Llorenç del Munt, a Antic Gabi, de Sant Joan de Matadepera, del mas Des Gabi, de dita parròquia, el qual es té pel monestir de St. Llorenç del Munt, ítem d'una peça de pertinences de dit mas, nomenada Pla des Gabi, en el torrent de les Planes [...] fet el 24 de novembre de 1456, clos per Miquel Ripoll, notari de Barcelona. Sant Joan de Matadepera, número 84".

  AJUNTAMENT de Matadepera (2009).  Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Matadepera. Tomo IV. Catàleg de Béns.

  FERRANDO i ROIG, Antoni (1987). El monestir de Sant Llorenç del Munt i les seves possessions. Montserrat: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

  FONT, Xavier (1997). Inventari del Patrimoni Cultural de Matadepera. Ajuntament de Matadepera.

  FONT, Xavier; MUNUERA, Jaume (2014). Matadepera. Patrimoni cultural. Ajuntament de Matadepera.

  LACUESTA, Raquel; MOLET PETIT, Joan; RUIX DE GUINEA, Jesús Àngel (2001). Inventari del Patrimoni Arquitectònic. Parc Natural de Sant Llorenç i Serra de l'Obac. Diputació de Barcelona. Serveis del Patrimoni Arquitectònic Local i de Parcs Naturals.