Jaciment de Can Bofí
Matadepera

  Vallès Occidental
  Can Bofí. Al nord del terme municipal; sota el Puig Conill
  Emplaçament
  Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i Serra de l’Obac
  731

  Coordenades:

  41.64678
  1.99927
  416665
  4611043
  Número de fitxa
  08120 - 202
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Jaciment arqueològic
  Medieval
  Modern
  Contemporani
  Segle
  XI-XX
  Estat de conservació
  Regular
  Es desconeix l’abast real del possible jaciment o de les possibles estructures que hi puguin haver.
  Protecció
  Legal
  BPU
  Tipologia B de la normativa específica pels elements arqueològics (Fitxa número 52 del Catàleg de Béns a protegir del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal).
  Accés
  Fàcil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  001201200DG10B0001SF
  Autoria de la fitxa
  Jordi Montlló Bolart

  Es considera que l’antiguitat de la masia, si més no documentalment, pot aportar dades en futures intervencions de caràcter arqueològic que posin al descobert estructures, actualment, no visibles.

  Tot i així, fora de l’abast de protecció de l’àrea que delimita el Catàleg (2009), hi ha com a mínim tres forns de calç.

  No s’ha fet cap intervenció arqueològica, tot i que sí un estudi arquitectònic de la masia de final de carrera (ALGAR, Ignasi  i ARÓS, Joan; 2005).

  Segons Miquel Ballbé (1985), el primer document conegut que fa referència a Can Bofí pertany al segle XI:  "L'abat de Sant Llorenç del Munt, amb els seus monjos dóna a Berenguer tres mujades de vinya perquè les planti, en terme de Terrassa, al lloc dit Matadepera, en el Castenyet o en la Bruguera. Termaneja a llevant amb la terra planta per Bofill d'Antiga, a migdia amb el camí que va a Marcianus, a ponent amb l'arena i a tramuntana amb les terres plantades per Guifre Argemir..."

  AJUNTAMENT de Matadepera (2009).  Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Matadepera. Tomo IV. Catàleg de Béns.

  ALGAR, Ignasi  i ARÓS, Joan (2005). Estudi històric, constructiu i aixecament gràfic i arquitectònic de la Masia de Can Bofí de Matadepera. Projecte de final de carrera. EPSEB- UPC (inèdit).

  BALLBÉ i BOADA, Miquel (1985). Masos i pairalies de Matadepera. Terrassa: Caixa d’estalvis de Terrassa i Ajuntament de Matadepera.

  FERRANDO i ROIG, Antoni (1987). El monestir de Sant Llorenç del Munt i les seves possessions. Montserrat. Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

  FONT, Xavier; MUNUERA, Jaume (2014). Matadepera. Patrimoni cultural. Ajuntament de Matadepera.