Jaciment del mas Tarabau Balenyà

Osona
Bòbila d'en Baucells
Dins el recinte de la bòbila, a tocar de la carretera C-17.

Coordenades:

41.83837
2.23454
436446
4632114
08017-28
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Prehistòric
Neolític
Dolent
Ha estat destruït.
Legal
NNSS 2000
CCAA 2608
Fàcil
Sense ús
Privada
6524001DG3362S0001MP
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

En motiu de l'extracció d'argiles per la bòbila, es va posar al descobert un individu inhumat del qual se'n desconeixen les característiques perquè, junt amb l'aixovar, van ser destruïts. Per la descripció que feu el senyor Vall de Tona, que va visitar el lloc alertat pels operaris, és probable que fos un sepulcre de fossa. Els mateixos van apuntar que el crani tenia una mandíbula inferior particularment forta, com també la presència de lloses que podrien ser d'un megàlit. A l'entorn s'hi van trobar dues destrals polides, ganivets de sílex i petxines perforades.

Va ser localitzat de forma fortuïta a mitjans del segle XX i va ser visitat per Felip Vall Verdaguer de Tona. L'any 1996 s'hi va fer una intervenció arqueològica en motiu de la conducció i subministrament de gas natural, amb Josep Pujades com a director, sense que se'n coneguin els resultats. El material està localitzat al Museu de Tona.

Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arqueològic i paleontològic. Balenyà (Osona). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.
VALL VERDAGUER, F. (1958)."Un yacimento arqueológico en Tona". Ausa. Vic: Patronat d'Estudis Osonencs.