Sepulcre de Balenyà Balenyà

Osona
Bòbila d'en Baucells

Coordenades:

41.83762
2.23499
436483
4632030
08017-29
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Prehistòric
Neolític
Dolent
Probablement s'ha destruït.
Legal
NNSS 2000
CCAA 2609
Fàcil
Sense ús
Privada
6524001DG3362S0001MP
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

En motiu de les obres que es van fer a la bòbila d'en Baucells, es va posar al descobert una sepultura, situada a una fondària considerable. Es tractava d'una fossa oval amb un sol individu inhumat, que s'acompanyava del següent aixovar: una fulla sencera i un fragment de sílex, una ascla de sílex, 12 fragments de punxó d'os i dues denes de collaret de pedra verda.

Es desconeix la seva situació exacta.

El material localitzat es va dipositar al Museu Episcopal de Vic i s'acompanyava d'una nota manustricta per P. Valls i Blas, que constitueix la única notícia de la troballa. L'any 1996 s'hi va fer una intervenció arqueològica en motiu de la conducció i subministrament de gas natural, amb Josep Pujades com a director, sense que se'n coneguin els resultats.

Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arqueològic i paleontològic. Balenyà (Osona). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.