Jaciment de les Lloses Montgat

Maresme
Les Lloses
Proper a l'espigó de davant del turó de Montgat

Coordenades:

41.46426
2.2801
439882
4590546
08126-27
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Romà
-III/V
Dolent
Espoliat
Inexistent
CCAA 17595
Sense accés
Sense ús
Pública
Direcció General de Ports, Aeroports i Costes de la Generalitat de Catalunya
Marta Lloret Blackburn

Jaciment subaquàtic que va ser localitzat al fons marí, a la zona de les Lloses. S'hi va trobar ceràmica romana sense classificar.

Les coordenades UTM no es corresponen amb exactitud a les del jaciment.

El jaciment va ser descobert per Enrique Alvarez Gasulla. Aquest jaciment era determinat com a "Fondejador", tot i que no se'n tenen més dades. Serra Ràfols hi indicava l'existència de material arqueològic.

CATALUNYA. GENERALITAT. DEPARTAMENT DE CULTURA. Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya. Montgat (Maresme), 2007.