Jaciment de can Xifre / Centre de F.P. J.V. Foix Rubí

Vallès Occidental
Centre de Formació Professional J.V. Foix (districte Can Sant Pere s/n, 08191-RUBÍ
En un centre educatiu en zona peri-urbana

Coordenades:

41.50711
1.99613
416223
4595540
08184-208
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Romà
Regular
Per la seva pròpia natura de patrimoni que es troba sota terra presenta un alt grau de fragilitat davant els projectes urbanístics, així com un alt grau d'incertesa en la valoració de les restes abans de ser exhumades, ja que la seva configuració pot variar molt en molt poc espai.
Inexistent
Fàcil
Social
Pública
DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT, Generalitat de Catalunya, Av. Diagonal, BARCELONA
Juana Maria Huélamo - ARQUEOCIÈNCIA

En construir-se l'edifici del Centre de Formació Professional es van posar al descobert un camp de dollia i fragments de tegulae, imbrices, ceràmica comuna i una roda de molí d'època romana, així com restes arquitectòniques (MORO, 1990). Jaciment romà (BENCOMO et alií, 1986: 44). Apareix ceràmica comuna i àmfora, tractant-se d'una possible vil·la. Hi ha materials al Museu de Rubí (BENCOMO et alií, 1986: 49).

El jaciment va ser descobert en la dècada de 1970 pel senyor Pere Bel. Posteriorment, amb motiu de la construcció del Centre de Formació Professional es va posar de manifest -i es van destruir parcialment- les restes (MORO, 1990). Membres del GCMR van passar el 5 d'agost de l'any 1985 recollint material (VILALTA, 1985b). Existeix una excursió de l'any 1925 on s'explica el següent: "...aquest turó de can Carreres era el motiu d'aquesta excursió. En Mas, que és el que n'havia fet la troballa, ja està picant, descobrint una sepultura romana. En treu les tres teules de cada banda, posades de punta. Amb molta cura, ell i el meu pare van descobrint els ossos i veiem que corresponien a un noi d'uns dotze anys i de no molta estatura. Tornem a deixar-ho el més bé possible, després del corresponent estudi i seguim la ruta" (P.R.C., 1984a).

BENCOMO et alii (1986) BENCOMO, C.; BELTRAN, J.L.; GARCIA, C.; IBAÑEZ, D.; JORBA, A.; LÓPEZ, F.; MOLINERO, C.; OLLE, J.; PRIETO, A.; PUIG, R.M.; RUFE, M.A.; SANTIRSO, M.; YSAS, P. Aproximació a la Història de Rubí. Rubí, Ajuntament de Rubí. MORO I GARCÍA, Antonio (1990) Catàleg de restes arqueològiques i zones d'interès geològic del terme municipal de Rubí, Rubí, document mecanografiat, Centre d'Estudis Rubinencs - Ajuntament de Rubí. P.R.C. (1984a) "Coses d'abans (6)" Butlletí del Casal d'Avis - Rubí, Núm. 35, Rubí. VILALTA, Jordi (1985b) "Noticiari". Butlletí del Grup de Col·laboradors del Museu de Rubí, Núm. 18, p. 46-52. Rubí: Grup de Col·laboradors del Museu de Rubí. VILALTA, Jordi (1985c) "Noticiari". Butlletí del Grup de Col·laboradors del Museu de Rubí, Núm. 19, p. 77-80. Rubí: Grup de Col·laboradors del Museu de Rubí.