Jaciment de can Ventura
Montgat

  Maresme
  Camí Ral, 191
  Emplaçament
  Dins la propietat de Can Ventura

  Coordenades:

  41.47368
  2.29431
  441077
  4591583
  Número de fitxa
  08126-23
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Jaciment arqueològic
  Antic
  Romà
  Segle
  I/V
  Estat de conservació
  Dolent
  Actualment no hi ha jaciment.
  Protecció
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  CCAA 1100
  Accés
  Fàcil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  1217101DF4911E0001SE
  Autoria de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn

  Entre la finca de Can Ventura i el torrent de la Foguera s'hi va localitzar un lloc d'habitació amb estructures conservades de vil·la i un lloc d'enterrament en inhumació aïllada. En concret, s'hi va trobar part d'una sepultura de tègula, on només hi havia les tíbies. En unes obres de la casa s'hi va recollir sigil·lata sudgàl·lica, hispànica, clara A, clara D, ceràmica comuna, plaqueta de marbre, fragments d'estuc groc i vermell i 3 monedes.

  El jaciment es correspon amb un assentament del període Alt Imperial i es troba relacionat amb altres jaciments del Turó de la Serreta. La sepultura de tègula fou descoberta l'any 1974 per Ll. Galera i J. Ramírez. Tanmateix, l'indret apareix citat per l'historiador i arqueòleg badaloní J.M Cuyàs, que parla en una publicació del 1949 de la troballa d'un mosaic policrom amb la representació d'un carro tirat per cavalls i de restes de banys i sepulcres. En una publicació del 1977 el mateix autor cita la mateixa troballa, tot i que la situa a Can Cusí (El Masnou).

  CATALUNYA. GENERALITAT. DEPARTAMENT DE CULTURA. Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya. Montgat (Maresme), 2007. OLESTI, O., El territori del Maresme en època republicana (s. III-I a.C): Estudi d'Arqueomorfologia i Història. Mataró: Caixa d'Estalvis Laietana, 1995.