Jaciment de can Ventura Montgat

Maresme
Camí Ral, 191
Dins la propietat de Can Ventura

Coordenades:

41.47368
2.29431
441077
4591583
08126-23
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Romà
I/V
Dolent
Actualment no hi ha jaciment.
Inexistent
CCAA 1100
Fàcil
Sense ús
Privada
1217101DF4911E0001SE
Marta Lloret Blackburn

Entre la finca de Can Ventura i el torrent de la Foguera s'hi va localitzar un lloc d'habitació amb estructures conservades de vil·la i un lloc d'enterrament en inhumació aïllada. En concret, s'hi va trobar part d'una sepultura de tègula, on només hi havia les tíbies. En unes obres de la casa s'hi va recollir sigil·lata sudgàl·lica, hispànica, clara A, clara D, ceràmica comuna, plaqueta de marbre, fragments d'estuc groc i vermell i 3 monedes.

El jaciment es correspon amb un assentament del període Alt Imperial i es troba relacionat amb altres jaciments del Turó de la Serreta. La sepultura de tègula fou descoberta l'any 1974 per Ll. Galera i J. Ramírez. Tanmateix, l'indret apareix citat per l'historiador i arqueòleg badaloní J.M Cuyàs, que parla en una publicació del 1949 de la troballa d'un mosaic policrom amb la representació d'un carro tirat per cavalls i de restes de banys i sepulcres. En una publicació del 1977 el mateix autor cita la mateixa troballa, tot i que la situa a Can Cusí (El Masnou).

CATALUNYA. GENERALITAT. DEPARTAMENT DE CULTURA. Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya. Montgat (Maresme), 2007. OLESTI, O., El territori del Maresme en època republicana (s. III-I a.C): Estudi d'Arqueomorfologia i Història. Mataró: Caixa d'Estalvis Laietana, 1995.