Jaciment de Can Torrelles de Baix
Matadepera

  Vallès Occidental
  Carretera de Terrassa a Talamanca, km 4’5
  474

  Coordenades:

  41.60725
  2.01208
  417681
  4606642
  Número de fitxa
  08120 - 121
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Jaciment arqueològic
  Modern
  Contemporani
  Segle
  XVII-XX
  Estat de conservació
  Regular
  No s'ha realitzat cap intervenció; i, per tant, no es pot saber si hi ha restes i en quin estat es troben.
  Protecció
  Legal
  BPU
  Tipologia A de la normativa específica pels elements arqueològics (Fitxa número 11 del Catàleg de béns a protegir del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal).
  Accés
  Fàcil
  Altres
  Titularitat
  Privada
  002003100DG10H0001HX
  Autoria de la fitxa
  Jordi Montlló Bolart

  Masia situada a tocar amb la riera de Les Arenes, en el vessant septentrional del turó de Roques Blanques, en l’itinerari de  l’antic Camí Ral, actualment a tocar de la carretera BV-1221.

  En el Catàleg municipal es considera que la dinàmica d’ocupació en l’espai on actualment s’assenta la masia-residència de Can Ferrers de Dalt, pot remuntar-se al principi de l’Edat Mitjana, per tant la continuïtat  en la utilització d’aquesta  zona la converteix en un espai d’interès arqueològic, ja que alguna de les estructures més antigues poden restar no visibles. L’espai d’interès arqueològic comprèn el subsòl de l’edificació actual i la zona marcada en el plànol.

  En el seu entorn es parla d’un forn de vidre i dos forns de calç, colgats pel talús de la carretera BV-1221.

  També hi ha una mina d’aigua.

  Joan Solà (1926) publica un recull de documents i consideracions per aportar dades a la història de Can Torrella: “...Es diu que Torrella de Dalt fou l’antic Mas del Pou, que no tardaria gaire a ser absorbida per la primera. (...). Els amos visqueren una pila de centúries al primer, tenint al de baix el forn de vidre i el d’obra, que estaven en el seu fort pels anys 1799, així com l’hostal, part d’allà de la Riera, que el baró de Linde feu tancar al 9 de març de 1786 perquè perjudicava l’hostal de La Barata. Poc a poc tocant els forns bastiren una casa , que fou salvada pels veïns en voler el francès destruir-la... a 15 de maig de 1831 es vengueren aquell antiquíssim casal del mas de dalt a Francesc Mata.”.

  Un dels primers documents que cita un mas Torrella, probablement el de Dalt, és de l’any 1442 i forma part dels documents del monestir de Sant Llorenç del Munt. Miquel Ballbé parla d’un document de l’any 1373, però no queda clar si es refereix a Can Torrella de Dalt o al seu antecessor: el mas Pou.

  Cap a l’any 1930 hi feu estada en Francesc Cambó, que tenia amistat amb la família Blanch.

  AJUNTAMENT de Matadepera (2009).  Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Matadepera. Tomo IV. Catàleg de Béns.

  BALLBÈ i BOADA, Miquel (1985). Masos i Pairalies de Matadepera. Terrassa: Caixa d'Estalvis de Terrassa.

  FERRANDO, A. (1987). El Monestir de   Sant Llorenç del Munt i les seves possessions. Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

  FONT, Xavier (1997). Inventari del Patrimoni Cultural de Matadepera. Ajuntament de Matadepera.

  FONT, Xavier; MUNUERA, Jaume (2014). Matadepera. Patrimoni cultural. Ajuntament de Matadepera. Abril de 2014.

  SOLÀ, Joan (1926). Can Torrella; dins Butlletí del Club Pirinenc de Terrassa; pp.20 i ss.