Jaciment de Can Melitó
Santa Maria de Miralles

  Anoia
  Fontanilles i Turó de Can Melitó. Centre del terme.
  Emplaçament
  A 50m al NO del Mas de Can Melitó

  Coordenades:

  41.50726
  1.50727
  375425
  4596146
  Número de fitxa
  08257-47
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Jaciment arqueològic
  Antic
  Ibèric
  Segle
  II - I ac
  Estat de conservació
  Regular
  Protecció
  Legal
  NNSS Ajuntament 2002
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPAC 7562
  Accés
  Fàcil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  Ref. Cad.: 08257A00700002
  Autor de la fitxa
  F. Xavier Menéndez

  Jaciment ibèric sense cap estructura visible, amb materials superficials, ubicat al marge esquerre del torrent del Balç de Fontanilles, prop del mas de Cal Melitó (en ruïnes).
  La prospecció superficial derivada de la realització de la Carta Arqueològica va proporcionar certa quantitat de ceràmica ibèrica feta a torn, d'ús comú i pastes bicolors, pertanyent a gerres grans i mitjanes, vores planes i exvasades, sense decoració. També es recolliren fragments d'àmfora ibèrica, de bona cuita i pastes bicolors; un fragment del cos d'una àmfora d'aspecte sorrenc; una vora d'un vas tipus "kalathos"; un fragment d'un vas bitroncocònic (no de ceràmica grisa); un fragment d'un fons amb umbus; alguns fragments de nanses de pastes bicolors i també algun fragment de ceràmica ibèrica feta a mà, amb molt de desgreixant de quars. En una acumulació de pedres a l'extrem del camp es recolliren diversos fragments d'una mateixa àmfora. Cal indicar l'absència de ceràmica romana.

  Cal Melitó o Can Melitón. El jaciment s'ubica al marge esquerre del torrent del Balç de Fontanilles, a uns 50 metres a ponent (al nord-oest) del mas enrunat de Cal Melitó, en un context de camps de conreu de cereals. A la part oposada de l'esmentat torrent es veu el mas Retou.
  El radi de dispersió de la ceràmica és aproximadament d'uns 20 metres, concentrat a uns 30 metres al nord-oest de l'esmentat mas, en un pendent orientat a migdia, damunt d'una rasa.
  L'any 1985, durant la visita efectuada al lloc amb motiu de la realització de la Carta Arqueològica no es pogué apreciar cap indici constructiu.
  Cal classificar el jaciment (segons la Carta Arqueològica) com a hàbitat, lloc d'habitació sense estructures, de característiques desconegudes, corresponent a l'etapa final del món ibèric.
  Els materials estan dipositats al Museu Comarcal de l'Anoia (Núm. De referència: 132)

  Jaciment identificat per membres de la Secció d'Arqueologia del Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada l'octubre del 1980.

  Fitxa de la Carta Arqueològica. Inventari del Patrimoni Cultural Immoble. Patrimoni Arqueològic. Num. 7562. 1985 (rev. 1991)