Jaciment de can Garrigosa
Matadepera

  Vallès Occidental
  Entre can Pèlacs i can Robert
  Emplaçament
  Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i Serra de l’Obac
  658

  Coordenades:

  41.63668
  2.00184
  416866
  4609920
  Número de fitxa
  08120 - 287
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Jaciment arqueològic
  Medieval
  Modern
  Contemporani
  Segle
  XI-XXI
  Estat de conservació
  Regular
  Està catalogat com a jaciment per la continuïtat en l’establiment de la zona i la presència d’elements pre industrials, com els forns; però es desconeix l'abast científic del jaciment.
  Protecció
  Legal
  BPU
  Tipologia A de la normativa específica pels elements arqueològics (Fitxa número 49 del Catàleg de Béns a protegir del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal).
  Accés
  Fàcil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  002202000DG10B0001MF
  Autoria de la fitxa
  Jordi Montlló Bolart

  Les referències documentals que demostren un establiment continuat de la masia des de l’alta edat mitja i la presència d’estructures relacionades amb l’explotació dels recursos fan que es protegeixi una àrea al voltant de la masia.

  Segons el catàleg (2009), l’espai d’interès arqueològic comprèn el subsòl de l’edificació actual i el polígon marcat en la planimetria.

  Curiosament es parla del forn d’obra, però no d’un més proper de calç, que caldria incloure a la fitxa del catàleg. De totes maneres, ni un ni l’altre se situen dins el polígon marcat en la fitxa.

  Miquel Ballbé (1985) ens diu que antigament aquest mas era conegut amb el nom de mas Comelles. També ens diu que a l’any 1184 era propietat d’Arnau Comellas i el 1386 de Coloma Comellas.

  A Ferrando (1987:73) podem llegir un document de l’Speculo del  Monestir de Sant Llorenç del Munt  “Marc Ses Comelles de Sant Joan de Matadepera, obliga el dot i escreix a la seva muller sobre de mas Comelles. Any 1372. Sant Joan de Matadepera, núm. 7 bis”.

  L’actual propietari compra la finca, l’any 2009, a Diana Garrigosa, esposa del M.H Pascual Maragall (Bonaventura i Robledillo, 2010).

  AJUNTAMENT de Matadepera (2009).  Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Matadepera. Tomo IV. Catàleg de Béns.

  BALLBÉ i BOADA, Miquel (1985). Masos i pairalies de Matadepera. Matadepera: Caixa d’Estalvis de Terrassa i Ajuntament de Matadepera.

  BONAVENTURA BOADA, Oriol i ROBLEDILLO, Felipe (2010). Estudio y levantamiento arquitectónico de la masia de can Garrigosa de Matadepera. Projecte final de carrera de la Universitat Politècnica de Catalunya. Inèdit.

  FERRANDO i ROIG, Antoni (1987). El Monestir de Sant Llorenç del Munt i les seves possessions. Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

  FONT, Xavier (1997). Inventari del Patrimoni Cultural de Matadepera. Ajuntament de Matadepera.

  FONT, Xavier; MUNUERA, Jaume (2014). Matadepera. Patrimoni cultural. Ajuntament de Matadepera.