Jaciment de can Fonollet Rubí

Vallès Occidental
Al N del terme, 08191-RUBÍ
Al costat de la riera de Rubí

Coordenades:

41.51599
2.03316
419324
4596491
08184-159
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Prehistòric
Dolent
Molt destruït per les remocions de terres i les construccions d'infrastructures (EDAR de Terrassa, autopista, canalització de la riera, indústries, etc....). Per la seva pròpia natura de patrimoni que es troba sota terra presenta un alt grau de fragilitat davant els projectes urbanístics, així com un alt grau d'incertesa en la valoració de les restes abans de ser exhumades, ja que la seva configuració pot variar molt en molt poc espai.
Inexistent
IPAC - CA Rubí 18
Fàcil
Altres
Pública
ACA
Juana Maria Huélamo - ARQUEOCIÈNCIA

Conegut per les troballes aparegudes superficialment a les formacions geològiques que composen aquest tram de la riera de Rubí. El material es composa de còdols i sílex treballats, i es presenta molt rodat essent impossible de delimitar físicament el jaciment. Culturalment pertany al paleolític mig mosterià (CARTA ARQUEOLÒGICA, 1999; MORO, 1990).

Jaciment descobert per F. Margenat, el qual diposità el material al Museu de Rubí (MORO, 1990).

CARTA ARQUEOLÒGICA (1999) Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Carta Arqueològica. Rubí (Vallès Occidental), Barcelona, Generalitat de Catalunya. MORO I GARCÍA, Antonio (1990) Catàleg de restes arqueològiques i zones d'interès geològic del terme municipal de Rubí, Rubí, document mecanografiat, Centre d'Estudis Rubinencs - Ajuntament de Rubí. VILALTA, Jordi (1991) "Noticiari de les activitats desenvolupades l'any 1990". Butlletí del Grup de Col·laboradors del Museu de Rubí, Núm. 34, p. 157-159. Rubí: Grup de Col·laboradors del Museu de Rubí.