Jaciment de Can Ferrers de Dalt
Matadepera

  Vallès Occidental
  Carrer Mas Cellers, 26
  Emplaçament
  Urbanització Les Pedritxes
  569

  Coordenades:

  41.61674
  1.99925
  416624
  4607708
  Número de fitxa
  08120 - 89
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Jaciment arqueològic
  Medieval
  Modern
  Segle
  XV-XVIII
  Estat de conservació
  Regular
  No s'ha realitzat cap intervenció; i, per tant, no es pot saber si hi ha restes i en quin estat es troben.
  Protecció
  Legal
  BPU
  Tipologia B de la normativa específica pels elements arqueològics (Fitxa número 55 del Catàleg de Béns a protegir del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal).

  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  6679612DG1067N0001SW
  Autoria de la fitxa
  Jordi Montlló Bolart

  En el Catàleg municipal es considera que la dinàmica d’ocupació en l’espai on actualment s’assenta la masia-residència de Can Ferrers de Dalt, pot remuntar-se al principi de l’Edat Mitjana, per tant la continuïtat  en la utilització d’aquesta  zona la converteix en un espai d’interès arqueològic, ja que alguna de les estructures més antigues poden restar no visibles. L’espai d’interès arqueològic comprèn el subsòl de l’edificació actual i la zona marcada en el plànol.

  En aquest mas es desenvolupa l’acció de la llegenda del Casalot de la salamandra; o la Maledicció de can Farrés de Dalt.

  El primer document on trobem referenciat un mas Ferrers és a l’Speculo del Monestir de Sant Llorenç del Munt. Es tracta d’una venda feta per Joan Bosc, fill de Jaume Bosc, de Terrassa, a Bartomeu Roure, d’una peça de terra a Sant Joan de Matadepera, en el lloc dit camp Palomer (...). Termena a sol ixent amb el mas del Plano, i part amb el  camí Real. A migjorn i a ponent, amb el camp del mas Ferrers (...). Fet així el 27 de desembre del 1408. Clos per Bertomeu Gili, notari de Terrassa. Sant Joan de Matadepera (Ferrando: 1987, 71).

  AJUNTAMENT de Matadepera (2009).  Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Matadepera. Tomo IV. Catàleg de Béns.

  BALLBÈ. i BOADA, Miquel (1985) Masos i Pairalies de   Matadepera. Terrassa: Caixa d'Estalvis de Terrassa.

  FERRANDO,  A. (1987) El Monestir de   Sant Llorenç del Munt i les seves possessions. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Pp.71.

  FONT, Xavier (1997) Inventari del Patrimoni Cultural de Matadepera. Ajuntament de Matadepera.

  FONT, Xavier; MUNUERA, Jaume (2014). Matadepera. Patrimoni cultural. Ajuntament de Matadepera. Abril de 2014.