Can Ferrers de Dalt
Matadepera

  Vallès Occidental
  Carrer Mas Cellers, 26
  Emplaçament
  Urbanització Les Pedritxes
  569

  Coordenades:

  41.61668
  1.99938
  416635
  4607702
  Número de fitxa
  08120 - 88
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Medieval
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XV-XXI
  Estat de conservació
  Bo
  Masia molt transformada del seu aspecte original, però que es troba en bon estat de conservació des d'un punt de vista estructural.
  Protecció
  Legal
  BCIL
  Protecció Integral (Número 7 del Catàleg de Béns del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal).
  Tipologia B de la normativa específica pels elements arqueològics (Fitxa número 55 del Catàleg de Béns a protegir del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal).
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  Sí (IPA)
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  6679612DG1067N0001SW
  Autoria de la fitxa
  Jordi Montlló Bolart

  Masia situada a la part baixa del turó de Les Pedritxes, formant part de l’entramat de la urbanització homònima. Està composta per dos cossos de planta rectangular disposat en angle recte. Tant un com l’altre amb planta baixa i pis. El cos principal, amb la façana orientada a migdia, té la coberta de teules a un únic vessant, en pendent cap a la façana posterior. El cos lateral té la coberta amb una inclinació lateral, desguassant al costat dret.

  Tots els paraments de les diverses façanes són de paredat de pedra vista, repicats. Les obertures tenen emmarcaments fruit de reformes recents. Algunes obertures tenen la llinda de fusta. En el cos lateral hi destaca una gran entrada d’arc escarser, que dona pas a una antiga dependència de caire productiu.

  També conegut com a Mas de Les Pedritxes. En aquest mas es desenvolupa l’acció de la llegenda del Casalot de la salamandra; o la Maledicció de can Farrés de Dalt.

  Junt amb Mas Cellers, Can Ferrers de Dalt i el conjunt de Can Roure, La Mateta i Can Torrella constitueixen la línia d’assentaments que segueixen la Riera de Les Arenes des de ponent, nucli originari de l’actual municipi amb l’antiga ermita de Sant Joan i que s’ha vertebrat també al voltant de la zona rural del Camí Ral de Manresa.

  Podem trobar escrit el seu nom de diverses maneres: Farrés, Ferrés o Ferrers

  El primer document on trobem referenciat un mas Ferrers és a l’Speculo del Monestir de Sant Llorenç del Munt. Es tracta d’una venda feta per Joan Bosc, fill de Jaume Bosc, de Terrassa, a Bartomeu Roure, d’una peça de terra a Sant Joan de Matadepera, en el lloc dit camp Palomer (...). Termena a sol ixent amb el mas del Plano, i part amb el  camí Real. A migjorn i a ponent, amb el camp del mas Ferrers (...). Fet així el 27 de desembre del 1408. Clos per Bertomeu Gili, notari de Terrassa. Sant Joan de Matadepera (Ferrando: 1987, 71).

  AJUNTAMENT de Matadepera (2009).  Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Matadepera. Tomo IV. Catàleg de Béns.

  BALLBÈ i BOADA, Miquel (1985) Masos i Pairalies de   Matadepera. Terassa: Caixa d'estalvis de Terrassa.

  FERRANDO,  A. (1987) El Monestir de   Sant Llorenç del Munt i les seves possessions. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Pp.71.

  FONT, Xavier (1997) Inventari del Patrimoni Cultural de Matadepera. Ajuntament de Matadepera.

  FONT, Xavier; MUNUERA, Jaume (2014). Matadepera. Patrimoni cultural. Ajuntament de Matadepera. Abril de 2014.