Impostes visigòtiques de Sant Hilari
Abrera

  Baix Llobregat
  Camí de Sant Hilari - 08630 Abrera.
  Emplaçament
  Al barri de Sant Hilari, a l'altra banda de la línia de ferrocarrils

  Coordenades:

  41.52082
  1.91161
  409188
  4597147
  Número de fitxa
  08001-42
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Element arquitectònic
  Antic
  Visigot
  Segle
  VII
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  Clau 44a, art. 165 Llei 2/2002 d'urbanisme
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  Si, IPA 18065
  Accés
  Fàcil
  Ornamental
  Titularitat
  Pública
  Ajuntament d'Abrera. Pl. Constitució, 1. Abrera
  Autor de la fitxa
  ArqueoCat SL - Natàlia Salazar

  Les impostes de Sant Hilari van ser reaprofitades a la reforma o reconstrucció de la capella preromànica bastida entre els segles IX-X; la decoració és de tradició visigòtica. A l'interior de la capella, són les dues primeres impostes de l'arc triomfal. Tenen al voladís un motlluratge format per dos bocells cilíndrics dins de dos semicilindres de concavitat invertida, al dessota dels quals neix una motllura en cavet; en la cara frontal, entre els bocells hi ha un filet o doble filet decorat amb motius de soga o altres relleus. La de la dreta, abans de ser reaprofitada, fou objecte d'un treball escultòric a la cara lateral, la que és inserida al mur. S'hi representaren tres caps molt esquemàtics, coberts per una mena de caputxes, esculpits dins d'unes arcades. El treball de la pedra és tosc i rudimentari, fet per tècnica d'incisió. Els trets facials són molt esquemàtics i contrasten molt amb el cap de perfil que hi ha, dins la mateixa imposta, al petit espai que queda entre els cavets i que correspon al motlluratge tardoromà.

  La capella va ser bastida sobre una vil·la romana, fet que ha portat a algun autor a pensar que Sant Hilari podria ser la pervivència de l'antiga capella d'aquesta vil·la romana (AINAUD (1962: 43)). El fet que per a la construcció de l'ermita es reaprofitin unes impostes d'època visigòtica i la pervivència d'una cambra de factura més antiga a dins de la capella ens evidencien l'existència, en aquest punt o en un lloc proper, d'un temple cronològicament anterior. J. Ainaud proposa una datació del segle VII per a aquestes impostes, tot comparant-les amb fragments escultòrics de la mateixa cronologia localitzats a Sant Pau del Camp (Barcelona) i Sâo Pedro de Balsamâo (Portugal) (AINAUD (1962: 43)). Únicament l'arqueologia, però, ens permetria saber si l'actual església preromànica es bastí sobre un temple tardo romà o visigòtic i si la població que el va bastir era descendent, o no, de la població iberoromana que habitava la vil·la en època de l'imperi. La designació toponímica de Sant Hilari es correspon amb l'hagiònim del Sant a qui es consagrà l'ermita, el qual entronca amb el culte a Sant Hilari de Poitiers, que va ser introduït a Catalunya en època carolíngia.

  AINAUD I DE LASARTE, Joan (1962a): "La capilla de Sant Hilari en Abrera", dins de San Jorge, núm. 47, Barcelona, p. 40-43.
  "Capella de sant Hilari", Baix Llobregat: Abrera. Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.
  JUNYENT I SUBIRÀ, Eduard (1983) : L'arquitectura religiosa a Catalunya abans del romànic, Curial Edicions Catalanes-Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
  PAGÈS I PARETÀS, Montserrat (1983): Les esglésies pre-romàniques a la comarca del Baix Llobregat, Institut d'Estudis Catalans (Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica, XXXIII), Barcelona, pp. 135-149.
  PAGÈS, Montserrat (1992): "Sant Hilari", Catalunya Romànica, vol. XX: El Barcelonès, El Baix Llobregat, El Maresme. Fundació Enciclopèdia Catalana. Barcelona, pp. 320-321.