Hostatgeria de Puig-l'agulla Sant Julià de Vilatorta

Osona
Puig-l'agulla
Al vessant del Montagut o Puig-l'Agulla, seguint la carretera que mena de Vilalleons.
743

Coordenades:

41.88524
2.32692
444157
4637254
08220-41
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVII
1704-12
Bo
Legal
POUM (DOGC 5817 de 14/02/2011)
Sí, IPA: 23706.
Fàcil
Residencial
Privada
001606700DG43H0001QH
Virgínia Cepero González

Edifici de planta rectangular, amb la coberta a dues vessants, amb teula àrab, i el carener perpendicular a la façana principal, orientada a migjorn.
Consta de planta baixa, dos pisos i golfes. La façana, que és de composició simètrica, és de maçoneria, arrebossada i pintada, i presenta elements de pedra picada.
El portal és de forma rectangular amb la llinda datada: "1704", i a cada costat hi ha finestres. Al primer pis s'hi obren tres balcons amb baranes de ferro, al segon pis hi ha tres finestres amb els ampits motllurats i a les golfes s'hi obre una petita finestra. Sobre la llinda del balcó central del primer pis hi ha un escut amb lleons que honora la simbologia del lloc.
A la banda septentrional hi ha diverses finestres amb ampits.
Al costat est s'hi adossa un cos rectangular de menor alçària, amb teulada a una vessant. A la banda de migdia s'hi troba adossat el santuari de Puig-l'agulla.

A finals del segle XVII, l'ermita de Puig-l'agulla fou reconstruïda i es decidí que hi havia de viure un ermità, per a que el temple no es quedés tan soliu. El rector Francesc Reig creà una associació per tal de recaptar diners per a construir l'hostatgeria. Les obres s'iniciaren l'any 1704 i finalitzaren l'any 1712.

- DIPUTACIÓ DE BARCELONA (2002). Inventari del Patrimoni Construït del Pla Especial de Protecció i Millora de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona. Àrea d'Espais Naturals, Serveis d'Acció Territorial.
- GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (1986). Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Sant Julià de Vilatorta).
- H. M. TALLER D'ARQUITECTURA I CONSTRUCCIÓ S. L (2010). Catàleg de béns d'interès històric arquitectònic i paisatgístic. POUM. Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. Sant Julià de Vilatorta.