Hostal dels Enamorats Aiguafreda

Vallès Oriental
C. Enamorats, 1

Coordenades:

41.76885
2.24936
437609
4624385
08014-221
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XX
Bo
Inexistent
IPEC 899351
Fàcil
Residencial
Privada
7659001DG3275N0001BY
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

L'hostal dels Enamorats és un edifici de la primera meitat del segle XX que va ser notablement reformat i ampliat a finals d'aquest segle. El volum central es correspon amb la part més antiga, a la qual s'hi van afegir sengles cossos laterals tot mantenint el pendent de la coberta i l'alçada. Consta de planta baixa i dos pisos i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. El frontis es composa segons tres eixos d'obertures d'arc pla arrebossat. El tractament dels murs és arrebossat i pintat. El ràfec està acabat amb cabirons.