Hostal dels Enamorats
Aiguafreda

  Vallès Oriental
  C. Enamorats, 1

  Coordenades:

  41.78139
  2.24722
  437443
  4625778
  Número de fitxa
  08014 - 221
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Segle
  XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPEC 899351
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  7659001DG3275N0001BY
  Autor de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

  L'hostal dels Enamorats és un edifici de la primera meitat del segle XX que va ser notablement reformat i ampliat a finals d'aquest segle. El volum central es correspon amb la part més antiga, a la qual s'hi van afegir sengles cossos laterals tot mantenint el pendent de la coberta i l'alçada. Consta de planta baixa i dos pisos i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. El frontis es composa segons tres eixos d'obertures d'arc pla arrebossat. El tractament dels murs és arrebossat i pintat. El ràfec està acabat amb cabirons.