Hostal del Reguer Gurb

  Osona
  Parròquia de Sant Esteve de Granollers
  A 10 metres de la carretera C-153, punt quilomètric 4'800

  Coordenades:

  41.9639
  2.29335
  441444
  4646010
  08100-162
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  XVIII
  Bo
  Legal
  Normes subsidiàries de planejament de Gurb, 2002.
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Ref.Cad: 001230900DG44E
  Jordi Compte

  L'Hostal del Reguer es troba situat uns metres a l'oest de la carretera C-153, a l'est del Reguer Xic i a escassos metres del·límit amb el terme municipal de Tavèrnoles.
  Es tracta d'una masia, antic hostal, de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa, primer pis i golfes i diverses estructures adossades al voltant. Està bastida amb murs arrebossats, de maçoneria de pedra a la meitat inferior i les cantonades i de tàpia a la resta. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes laterals.
  La façana principal, orientada al sud-est, es troba dominada per un cos adossat davant la façana original. A nivell de planta baixa el cos adossat formava un porxo amb tres obertures d'arc rebaixat amb pilars de pedra treballada i arcs d'obra vista, tot i que actualment només queda oberta l'obertura central. Al fons del cos adossat hi ha el portal antic d'entrada a l'edifici, d'arc deprimit convex, emmarcat amb pedra treballada i la inscripció "1760 VIVA IESUS MARIA IOSEPH" a la llinda amb diversos motius religiosos amb decoracions geomètriques. Al primer pis hi ha tres balcons emmarcats amb pedra bisellada. Els dos laterals tenen una inscripció a la llinda que consisteix en una creu decorada a mode de custòdia intercalada en la llegenda” AVE MARIA” en un cas i "CONCEBIDA" a l'altre. El balcó central no conté cap inscripció a la llinda però just sobre aquesta hi ha un carreu integrat al mur amb la inscripció "INRI LO QVE NO VVLLES PER TV NOV VVLLES PER NINGV". A les golfes hi ha una eixida al centre i dues finestres emmarcades amb pedra bisellada, una de les quals amb una creu inscrita a la llinda.
  Les façanes sud-oest, nord-oest i nord-est tenen nombroses obertures sense elements originals en l'emmarcament, exceptuant dues finestres a la façana nord-est, una emmarcada amb pedra treballada i l'altra amb ampit de pedra motllurada.
  A la cantonada sud de l'edifici hi ha un rellotge de sol integrat a la cantonada i orientat al sud, quedant en angle de 45 graus amb les dues façanes que es troben en la cantonada. Està format per un carreu de pedra treballada, amb una senzilla inscripció que consisteix en la bàsica d'un rellotge de sol.

  L'Hostal del Reguer es troba documentat, segons mossèn Pladelasala, des del segle XVIII, esmentat com a hostal del Vidal. L'hostal va deixar de funcionar com a tal al voltant dels anys 40.

  PLADELASALA, Ramon (1955). "Granollers de la Plana". dins revista Ausa, vol II. 1955.