Habitatges del carrer Salvador Casas Olesa de Montserrat

  Baix Llobregat
  Carrer Salvador Casas, núms. 13, 15, 17, 21
  109

  Coordenades:

  41.54404
  1.89211
  407594
  4599746
  08147-121
  Patrimoni immoble
  Conjunt arquitectònic
  Contemporani
  XX
  Bo
  Inexistent
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  7699508DG0979N0001DR (propietaris diversos)
  Jordi Piñero Subirana

  Conjunt format per cinc habitatges entre mitgeres al tram del carrer Salvador Casas en confluència amb el carrer Anselm Clavé. Es tracta de cinc cases de tipologia diversa, però que constitueixen un conjunt homogeni per la seva època de construcció (principis del segle XX), perque tenen una mateixa alçada i pel color de les façanes, de tonalitats clares. Totes les cases tenen planta baixa més un pis (excepte una que ha estat sobrealçada). Cada immoble té les seves particularitats: la número 21 és d'un estil més popular; la número 17 té un estil més senyorial, amb treball d'estucs a la façana i motllures als balcons; la número 15 es caracteritza per les finestres en forma d'arc, i la número 13, que fa cantonada, adopta un estil popular però elegant. Els edificis han conservat les característiques originàries de les façanes amb algun afegit puntual en balcons, galeries o portes. Els baixos estan ocupats per establiments comercials. Aquest conjunt de cases, que per separat no tenen un interès arquitectònic especial, ofereixen una imatge molt representativa de l'urbanisme d'Olesa en el moment de l'eixample.