Habitatges al carrer Joan Maragall 57 - 70
Sant Feliu de Llobregat

  Baix Llobregat
  Carrer Joan Maragall, 56-70

  Coordenades:

  41.38017
  2.04817
  420411
  4581398
  Número de fitxa
  08211 - 224
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Conjunt arquitectònic
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XIX-XX
  Desconegut
  Estat de conservació
  Dolent
  La major part dels habitatges que integren aquest BCIL han estat molt modificats o en alguns casos enderrocats per construir-hi edificis nous. Els que resten originals mostre en general en mal estat de conservació.
  Protecció
  Legal
  BCIL (19/10/88)
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  36110
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Diversos propietaris
  Autoria de la fitxa
  CENTRE D'ESTUDIS COMARCALS DEL BAIX LLOBREGAT

  Conjunt de petits habitatges entre mitgeres que fins fa uns anys deixaven entreveure l'estructura de les cases originals d'aquest carrer. Tot i que actualment han estat molt modificats o, fins i tot, enderrocats, conserven l'alçada homogènia de planta baixa i pis amb porta d'accés i un parell de finestres a la primera planta. Altres han mantingut el ràfec amb tortugada. Els que més conserven l'esperit original són els que corresponen als números 60 i 66-68 del carrer. El primer, cobert a dues aigües, presenta en planta baixa una porta gran rectangular i una finestra amb ampit ressaltat. A la part superior té un afegit que deu respondre a la necessitat de col·locar la reixa de ferro forjat. En el pis té un petit balcó i una finestra. El coronament de la façana es fa amb cornisa motllurada i parapet d'obra que simula un terrat a la catalana. Els edificis dels números 66-68, molt iguals, destaquen pel gran ràfec que presenten a la part superior, amb tortugada.

  Aquest element es troba en un carrer que està declarat BCIL en el seu conjunt (36114)