Habitatge del Carrer Baixada de la Lluna, 19 El Papiol

Baix Llobregat
Carrer Baixada de la Lluna, 19
100

Coordenades:

41.44053
2.01149
417420
4588133
08158 - 296
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
XIX-XX
Bo
Legal
BPU. F41-Catàleg de Patrimoni Arquitectònic del Papiol.
Fàcil
Residencial
Privada
7583815DF1878D
Juana Maria Huélamo Gabaldón

Edifici entre mitgeres de planta rectangular amb un barri posterior. Es desenvolupa en planta baixa i pis, sobre les que s'han recrescut unes golfes. La coberta és a dues vessants amb teula rodona i carener paral·lel a la façana principal. La composició de la façana presenta dos eixos verticals amb la porta d'accès a l'esquerra. A sobre d'aquesta trobem un balcó amb brèndoles rectes de secció circular. L'eix dret està format per sengles finestres en planta baixa i pis. Les golfes, es desenvolupen per sobre de la motllura que marcava el coronament de l'edifici i presenten un eix de composició horitzontal amb una línia correguda de quatre finestres. Quadrangulars.Totes les obertures tenen la llinda plana, llevat de la porta, que presenta un arc rebaixat.