Habitatge del Carrer Baixada de la Lluna, 17 El Papiol

Baix Llobregat
Carrer Baixada de la Lluna, 17
100

Coordenades:

41.44048
2.01149
417420
4588128
08158 - 295
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
XIX-XX
Bo
Legal
BPU. F40-Catàleg de Patrimoni Arquitectònic del Papiol.
Fàcil
Residencial
Privada
7583834DF1878D
Juana Maria Huélamo Gabaldón

Edifici entre mitgeres de planta rectangular amb un barri posterior. Es desenvolupa en planta baixa, pis i golfes. La coberta és a dues vessants amb teula rodona i carener paral·lel a la façana principal. La composició de la façana presenta tres eixos verticals amb la porta d'accès a l'esquerra. A sobre d'aquesta trobem un balcó amb brèndoles rectes de secció circular i a les golfes un finestró quadrangular. L'eix central està format per una finestra en planta baixa, un altre balcó idèntic a l'anteriorment descrit i un finestró a les golfes, així mateix. A la dreta trobem una finestra fora d'eix a la planta baixa..Totes les obertures tenen la llinda plana, llevat de la porta, que presenta un arc rebaixat i totes les obertures estan emmarcades per totxo, llevat de les duesfinestres de la planta baixa.