Habitatge del Carrer Baix Castell, 5 El Papiol

Baix Llobregat
Carrer Baix Castell, 5
100

Coordenades:

41.43814
2.00808
417132
4587871
08158 - 330
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
XX
1950-59
Juana Maria Huélamo Gabaldón
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
7280920DF1878A
Juana Maria Huélamo Gabaldón

Habitatge aïllat, de tipologia ciutat jardí. Consta de planta baixa i golfes. La coberta és a dues vessants, de teula àrab, amb el carener perpendicular a la façana que dona a un pati tancat per un barri. Les façanes estan revestides d'arrebossat pintat de color blanc. Els buits són verticals, tancats amb persianes enrotllables i amb reixes de forja en reganyol. Totes les obertures presenten guardapols blanc, molt simple, que les emmarquen en ressalt, a manera de trencaaigües. Hi ha una línia d'imposta de color vermell que dona bicromia a la façana, la qual queda rematada per una cornisa definida per un ràfec perimetral recolzat en bigues volades. Hi ha un barri que separa la casa del carrer,amb un enreixat.

És aquest ún dels exemples de la incorporació de les edificacions del tipus ciutat jardí a la meitat del segle XX, i que van anar proliferant al Papiol, ocupant tot aquest vessant sud del puig dominat pel castell.