Cal Barea El Papiol

Baix Llobregat
Carrer Baix Castell, 2
43

Coordenades:

41.43385
2.01498
417703
4587389
08158 - 62
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Eclecticisme
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08157A00700015
Juana Maria Huélamo Gabaldón

Edifici unifamiliar que fa mitgera per la façana del darrera. És de tipologia ciutat jardí, de planta gairebé quadrada. Consta de planta baixa, pis i golfes. Es cobreix amb una teulada composta, a dues vessants, amb imbricació davantera, de teula corba, i te el carener perpendicular a la façana que dona a un jardí interior, però que fa de façana principal, visible des del carrer. Totes les façanes estan revestides d'un color rosat. Els buits son gairebé verticals (les persianes són modernes). L'entrada al barri és pel lateral i te una tanca amb reixa també moderna.

És una de les diverses edificaciones corresponents al tipus "ciutat jardí" , evolució del model de Hosard, que es van construir en el municipi cap a la meitat del segle XX.

Faura i Casanovas, E. (1999) L'ahir i l'avui del Papiol. El Papiol: Ajuntament del Papiol. Edit. Efadós.