Habitatge de la Plaça Gaudí, 5 El Papiol

Baix Llobregat
Plaça Gaudí, 5
132

Coordenades:

41.43936
2.01265
417516
4588002
08158 - 258
Patrimoni immoble
Edifici
Alfonsí
Contemporani
XIX
1890?
Bo
Legal
BPU. F07-Catàleg de Patrimoni Arquitectònic del Papiol
Fàcil
Residencial
Privada
7782717DF1878B
Juana Maria Huélamo Gabaldón

Habitatge entre mitgeres, de planta rectangular i teulada a dues vessants amb el carener paral·lel al carrer i peces de teules àrabs. En alçada es desenvolupa en tres plantes: baixa i dos pisos. A la planta baixa hi ha l'accès a l'habitatge per mitjà d'una porta estreta de traça vertical i fusteria amb decoració de marcs. A esquerra s'obre una gran porta per tal de donar accés a un local comerial, que substitueix l'únic accès a les dependències auxiliars i una finestra, a l'esquerra, avui desapareguda. Dues obertures s'obren en planta primera i segona: són sengles balcons, recercats, de majors dimensions el de la planta primera que el de la segona. Unes interessants reixes de foneria constitueixen les baranes que es recolcen a sobre d'ampits motllurats. Aquestes baranes presenten, com a detalls decoratius més significatius que no es troben en cap lloc a la resta del municipi, una decoració de barrots amb papallones inscrites dins de cercles a la part baixa. Les alçades dels pisos queden remarcades mitjançant línies esgrafiades, i un ampit massís a sobre de la cornisa motllurada, remata l'obra, amagant el canaló. Conserva el suport de la corriola del moment de la primera construcció.

Resulten molt interessants les reixes dels balcons, inscrites dins l'estil modernista.

Aquest habitatge es va construir a finals del segle XIX, en la zona de creixement de l'antic nucli urbà del Papiol, que al costat d'altres edificacions de traça urbana, constitueixen l'actual plaça Gaudí.