Habitatge de la Plaça Gaudí, 6 de la Plaça Gaudí, 6 El Papiol

Baix Llobregat
Plaça Gaudí, 6 de la Plaça Gaudí, 6
131

Coordenades:

41.43934
2.01275
417524
4588000
08158 - 245
Patrimoni immoble
Edifici
Noucentisme
Contemporani
XX
Bo
En bon estat de conservació, excepte alguns desperfectes a les motllures que constitueixen un breu ràfec.
Legal
BPU. F71-Catàleg de Patrimoni Arquitectònic del Papiol.
Fàcil
Residencial
Privada
7782716DF1878B
Juana Maria Huélamo Gabaldón

Habitatge entre mitgeres. Consta de planta baixa i pis. Te la teulada, de teula àrab, disposada a dues vessants. La façana principal presenta una composició de tres línees verticals, marcades pels buits, tots verticals i de llinda plana, amb lleu corbament a les cantonades.
Tancaments de fusta originals del moment de la construcció. Barana de ferro de forja, petita a l'ampit de les finestres inferiors que flanquegen la porta central d'accès a l'edifici.
Al primer pis, en línia vertical amb la porta, s'obre un balcó de voladís simple, amb reixa de motius ornamentals vegetals i geomètrics. Tres respiralls d'obra de fàbrica amb una decoració floral simple, finalitzen la façana que es tanca amb un motllurat fi.

Manté l'estructura original.