Guixera de can Baratau Montgat

Maresme
Barri de Mallorquines
Darrera una nau del sector industrial Les Pedreres

Coordenades:

41.46768
2.26999
439041
4590933
08126-90
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVIII
Dolent
En estat ruïnós, probablement coberts de terra.
Inexistent
IPIC
Fàcil
Sense ús
Privada
9011501DF3991A0001EP
Marta Lloret Blackburn

El que queda de la Guixera de Can Baratau ha quedat tapat amb la construcció d'unes naus industrials. Constava de dos grans forns cilíndrics que es trobaven excavats al terreny natural.

No s'ha pogut comprovar si al talús posterior s'han mantingut les boques dels forns. Tanmateix, la construcció de les naus va suposar un significatiu moviment de terres.

Durant la segona meitat del segle XVIII Francesc Francí va destinar uns terrenys que li havien cedit a l'extracció de la calç. Pocs anys més tard, Francisco de Zamora va citar aquest tipus d'activitat extractiva i productiva al barri de Montgat. Al cap d'un segle a la zona ja hi consta l'existència d'almenys tres forns i tres fàbriques, amb les respectives coves d'extracció: " Cova de la Riera", Cova de Sans", "Pedrera dels Frares" i "Les Costes". Les úniques indústries del calç que van sobreviure l'entrada al segle XX, tot i que pràcticament inactives, van ser les de Can Jordana -finalment enderrocada per la construcció de l'autopista-, i les de Can Boada i Can Baratau.

CATALUNYA. GENERALITAT. DEPARTAMENT DE CULTURA. MNACTEC. Inventari del Patrimoni Industrial de Catalunya. 2002. www.chimisanas.cat