Grup Escolar Olesa de Montserrat

  Baix Llobregat
  C/ República Argentina, s/n
  100

  Coordenades:

  41.54184
  1.89
  407415
  4599504
  08147-47
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Eclecticisme
  Noucentisme
  XX
  1927
  Jeroni Martorell Tharrats (arquitecte)
  Bo
  Legal
  Pla Especial de Protecció d'Olesa de M (14/06/94)
  Fàcil
  Social
  Privada
  Escola Mare de Déu de Montserrat. C/ República Argentina, s/n
  Jordi Piñero Subirana

  Edifici construït l'any 1927 i destinat a escola, que ocupa part d'una illa de l'eixample, mentre que la resta del solar és destinat a pati. Es tracta d'una construcció de planta simètrica separada en tres parts: un cos central (on hi havia els pàrvuls) i dos laterals, més baixos, on hi havia les aules de nens i de nenes respectivament. Són interessants les façanes i la volumetria del conjunt, típica d'un edifici escolar d'aquests anys. En les façanes la composició adopta un estil noucentista d'aire eclèctic. Destaca el treball interessant de totxo en les cornises del cos central. Les portes d'entrada, independents per a cadascuna de les parts, estan rematades amb frontons d'inspiració clàssica de formes corbes, mentre que la resta d'obertures adopten també formes arrodonides, incloent-hi un finestral lobulat neogòtic a la part central. Per tal d'adequar-lo a les necessitats actuals com a centre escolar l'edifici ha sofert nombroses modificacions en el seu interior; entre d'altres, un sobrealçament dels cossos laterals. Per la part posterior l'edifici connecta amb instal·lacions de recent construcció.

  El projecte d'aquest edifici, amb data del mes de juny de 1927, és de l'arquitecte Jeroni Martorell, autor també del mercat municipal. En aquesta època inicial els pàrvuls ocupaven només la planta baixa, i sobre ells, en el primer pis es trobaven la sala d'actes i dues aules grans de dibuix. L'edifici continua exercint funcions d'escola, concretament de l'Escola Mare de Déu de Montserrat.

  GONZÁLEZ BASCHWITZ, José; OBRADORS, Xavier (2006). Pla Especial de Protecció i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic d'Olesa de Montserrat. Ajuntament d'Olesa de Montserrat. Fitxa B-19
  GONZÁLEZ FABREGAT, Jordi (1988). "La Segona República a Olesa de Montserrat" (treball inèdit conservat a l'Arxiu Municipal)