Goigs de Santa Fe de Vilagelans Gurb

  Osona
  Parròquia de Sant Esteve de Granollers
  Església de Santa Fe de Vilagelans

  Coordenades:

  41.97653
  2.28788
  441002
  4647416
  08100-266
  Patrimoni documental
  Fons bibliogràfic
  Contemporani
  XX
  Bo
  Inexistent
  Restringit
  Religiós
  Privada accessible
  Jordi Compte

  Es tracta dels Goigs en honor a Sant Fe, verge i màrtir, que es venera a la capella del Castell de Vilagelans de la parròquia de Sant Esteve de Granollers. Els Goigs estan emmarcats en un requadre que presenta motius geomètrics. A la part superior hi ha un dibuix de Santa Fe amb la palma del martiri, flanquejat per motius geomètrics. A la part central hi ha les estrofes de la vida de la santa i de lloança i pregàries dels vilatans que s'encomanen a la seva protecció; a la part inferior hi ha una oració. "Puig la vostra fe provocada el martiri us meresqué: Sigueu la nostra advocada gloriosa Santa Fe. Noble ja de naixement fóreu de nació francesa Us dotà l'Omnipotent d'una extremada bellesa. Amb tot la vostra puresa sempre ferma es mantingué. Sigueu etc. Bon exemple haveu donat malgrat els vostres pocs anys; menyspreeu la vanitat del món o dels seus enganys, dirigint vostres afanys a Jesús, el suprem bé, Sigueu etc. Quan atravessava França aquell cruel Dacià us va temptar, amb l'esperança de poder-vos enganyar. Vós no vàreu renegar de l'únic Déu verdader. Sigueu etc. Mostreu molta coratgia contestant amb gran valor que és sols Déu qui mereixia tot el culte i tot l'amor; Crist és nostre redemptor tota gràcia d'Ell ens ve. Sigueu etc. Oint la vostra resposta Dacià promesa us feu, si deixàveu la fe vostra i la llei del nostre Déu, donar-vos quant vós volgueu tots els plaers que el món té. Sigueu etc. No acceptàreu les promeses ni els plaers que ell us donava, ni teméreu les crueses del turment que us esperava; el cor vostre fort estava i l'esperit molt serè Sigueu etc. Us feu posar a les graelles aquell tirà molt furiós, fent encendre sota d'elles un foc motl viu i horrorós, el vostre cor valerós ja mai la força perdé. Sigueu etc. Més la gràcia mai no manca a qui la invoca amb anhel, Déu una coloma blanca va fer baixar des del cel que apagà aquell foc cruel que el vil Dacià encengué Sigueu etc. Amb sant Cristòfol gloriós, sant Prim i sant Felicià, el prefecte molt furiós llavors us feu degollar; la vostra ànima volà al vostre Espòs verdader Sigueu etc. Des de l'eterna morada, Santa Fe, doneu, si us plau una benigna mirada sobre d'aquest món esclau; doneu-li la vostra pau amb abundància de bé. Sigueu etc. La parròquia és ben guardada puix vós desvieu els llamps; guardeu-la de la pedregada i d'eixut els nostres camps; acolliu els nostres clams si ha d'ésser pel nostre bé. Sigueu etc. Que rebin nostres masies les gràcies de vostres mans, doneu pas als nostres dies, feu-nos ben perseverants; des d'aquí Vilagelans feu-nos vós tanta mercè. Sigueu etc. Puig la vostra fe provocada El martiri us meresqué: Sigueu la nostra advocada Gloriosa Santa Fe"

  Els goigs són composicions poètiques, de caire popular, que es canten en llaor de la Mare de Déu, a Crist o als sants. Es canten col·lectivament, en el marc d'un acte religiós de cert relleu, com ara una missa de festa major, un aplec, una processó, etc. La seva finalitat, en el marc de devoció i en memorial d'un sant o santa, patró o patrona d'una comunitat, consisteix a donar les gràcies pels béns rebuts, o bé com a pregària per demanar la salut física o espiritual de la comunitat.