Goigs de Sant Víctor Castellterçol

Moianès
Sant Fruitós
726 m

Coordenades:

41.7517
2.12103
426923
4622582
08064-164
Patrimoni immaterial
Música i dansa
Contemporani
Popular
XIX-XX
Dolent
Ja no es canten.
Inexistent
Obert
Religiós
Pública
Virgínia Cepero González

Els goigs en llaor dels gloriosos màrtirs Sant Víctor i els seus companys, venerats a la parròquia de Sant Fruitós, es cantaven durant l'ofici religiós que es celebrava el darrer diumenge d'agost, a la Festa Major d'estiu.
La lletra és tal i com segueix:

"Puix en fets sou poderosos
Sants gloriosos:
deslliureu-nos de tot mal
davant de Deu eternal,

Quant en aquest mon estàveu
caminàveu,
ab llarch pas à la virtut,
y ab alas de amor crescut
tant volàveu,
que en vostre joventut
Serafins eren ditxosos,

Retirats del món vivíeu,
i creixíeu
en mèrits i perfecció,
i ab encesa oració
mereixíeu
que de Déu la protecció
vos publicas fervorosos,

Ab furor i alevosia
pretenia
la indignació dels tirans
espantar cors tant constants:
més creixia
la bravesa per instants
quan vos veyan victoriosos

Vencedors del món quedareu,
i esforçàreu
a la Iglesia militant
ab los Companys, Víctor Sant
quan restàreu
en lo camp morts peleant,
soldats de Déu animosos,

De Lucilda i Antonina
fou divina
la puresa virginal,
la d'Eugènia celestial
més que or fina;
per esta glòria immortal
puix que sou tan poderosos,

En vostre emparo, y confiança
se afiansa
Castellterçol tot favor,
puix que invocant-vos de cor
sent tardança.
reb de vostre gran amor
beneficis molt copiosos.

A una dona cautivada
e infectada
del enemic horrorós
dexá prompte lo alevós
deslliurada,
i ja sana i ab repòs
vos publica prodigiosos.

Digna de eterna memòria
i notòria
és la vostra protecció
de llangosta sa aflicció
una història
nos fa certa relació,
que nos lliurareu gustosos.

Acudim, puig, ab prestesa,
i firmesa
a nostres Màrtirs Sagrats,
i serem remediats
ab certesa
en totas necessitats:
amparaunos valerosos.

Tornada:
En tots temps calamitosos
Sants gloriosos
deslliuraunos de tot mal
devant de Deu eternal".

Informacions i fotografia facilitades per l'associació Amics dels Goigs.

L'origen dels goigs es troba en els cants litúrgics llatins del segle XII, destinats a lloar els goigs terrenals de la Mare de Déu.
Al segle XIV, es van traduir als diferents idiomes romànics, per tal de popularitzar-los. Els goigs més antics de Catalunya són del segle XIV. Des del segle XV, els goigs van començar a lloar advocacions marianes concretes, i posteriorment, els Sants i Jesucrist. A partir del segle XVI, es van imprimir i divulgar per les esglésies, santuaris i ermites d'arreu dels Països Catalans. Al segle XVIII va quedar fixat el format d'impressió dels goigs: in folio, encapçalats per la representació de l'advocació, el texts distribuïts en dues o tres columnes i l'oració final, tancat tot dins una orla.