Església parroquial de Sant Fruitós
Castellterçol

  Moianès
  Pl. de l'Església.
  726 m

  Coordenades:

  41.7517
  2.12103
  426923
  4622582
  Número de fitxa
  08064-3
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Barroc
  Segle
  XVII
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  Sí, IPA.: 28678.
  Accés
  Fàcil
  Religiós
  Titularitat
  Privada
  Arxiprestat del Moianès (Bisbat de Vic)
  Autor de la fitxa
  Virgínia Cepero González

  Església de tres naus, amb planta de creu llatina, i coberta a dues vessants. En el mur de tramuntana, a l'alçada de l'absis hi ha un campanar de planta octogonal, coronat amb una terrassa balustrada i gàrgoles zoomorfes.
  La façana presenta una portalada rectangular, flanquejada per dues semicolumnes que sustenten un entaulament amb tríglifs i mètopes; al damunt hi ha un frontó trencat amb volutes i, a la part central, una fornícula amb la imatge de Sant Fruitós. Per sobre, hi ha una enorme rosassa de vidres plomats, que dona llum a l'interior.
  El parament dels murs és de pedra picada.

  Esmentat a la normativa del PGOU de 1981 com un element a protegir en un futur catàleg.
  Fotografies de Montse Piñeiro Costán.

  La referència més antiga de l'esgésia de Sant Fruitós és un document de l'any 964, quan es va jurar sobre el seu altar el testament del levita Guadamir.
  L'església actual és la tercera que s'ha erigit sobre el mateix solar; segurament l'edifici primitiu es va construir a finals del segle IX.
  L'any 1130, l'església i la seva sufragània de Sant Julià d'Úixols van ser cedides al monestir de l'Estany, que va crear una pabordia l'any 1406. La pabordia es va institucionalitzar l'any 1430 i era regida inicialment per canonges del monestir de l'Estany; fins a l'any 1850 els seus rectors eren intitulats pabordes.
  L'església va ser refeta a principis del segle XVII i ampliada els anys successius.

  GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2012) Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Castellterçol).
  PEIRÓ CASAS, R. (2010) Catàleg de Béns a Protegir. POUM. Castellterçol: Ajuntament de Castellterçol (proposta no aprovada).
  PLADEVALL, A. (1991) Castellterçol. Història de la vila i el seu terme. (L'entorn; 20). Barcelona: Eumo editorial.