Goigs de Sant Martí Sescorts L'Esquirol

Osona
Sant martí Sescorts
475 m

Coordenades:

42.01278
2.32563
444161
4651415
08254-197
Patrimoni immaterial
Música i dansa
Contemporani
Popular
XIX
Bo
Inexistent
Obert
Religiós
Pública
Virgínia Cepero González

Els goigs en honor de Sant Martí bisbe, patró de la parròquia de Sant Martí Sescorts, es canten durant l'ofici religiós que es celebra el dia 11 de novembre, festivitat de Sant Martí, durant la seva Festa Major.
La lletra és tal i com segueix:

De sacerdots sol hermós
i de caritat encès:
Difundiu vostres mercès
Sant Martí, bisbe gloriós.

Militeu baix les banderes
de Constantí i Julià,
les de Crist són les primeres
a que us vàreu allistar.
Les armes que vos heu pres
són la fe i l'amor hermós.
Difundiu, etc.

Vós fóreu aquell soldat
qu'armat no més amb la creu
a l'infernal Goliat
valerosament venceu;
el maligne no pot res
contra aquell qu'ajudeu vos.
Difundiu, etc.

Sent catecumen només,
vestíreu al despullat;
de vostra copa amb l'esqueix
amorós l'heu abrigat.
Jesús l'obsequi us ha pres
com si per ell mateix fos.
Difundiu, etc.

Cobert amb aquell vestit
de llum pura circumdat
se us apareix l'altra nit
Crist en pobre transformat.
Sent catecumen només
tu m'has dat vestit formós.
Difundiu, etc.

De la mística ramada
sou fidel i bon pastor,
l'heu pescuda i defensada
no ho fa un pare amb més amor.
De Turs heu portat el pes
sempre amb delit fervorós.
Difundiu, etc.

Amb la voluntat divina
vostre voler conformeu
No temeu deixar la vida,
ni la vida rebutgeu.
Si el poble ho necessités
lluitaríeu animós.
Difundiu, etc.

Al deixar del món l'exili
sols en Crist cerqueu repòs;
no voleu cap humà auxili
pels dolors de vostre cos:
Deixeu-me al cel mirar més
qu'a n'aquesta vall de plors.
Difundiu, etc.

L'infern amb nova dalera
redobla cruel combat;
dieu -Què hi fas mala fera,
què hi cerques al meu costat?
Res hi trobaràs funest
que a tu't sia profitós.
Difundiu, etc.

De Sant Martí l'antic poble
que us venera per Patró
davant vós son prec redobla,
vullau dar-li protecció.
Per vos sempre sia atès
en tot temps calamitós.

Puix dalt del cel sou admès,
amb concert molt harmoniós.
Difundiu vostres mercès
Sant Martí, bisbe gloriós.

Informacions facilitades per Abel Rubió i Serrat. Fotografia del web GOIGS DE MANLLEU: http://goigsmanlleuencs.blogspot.com.es/2010/01/sant-marti-sescorts.html.

L'origen dels goigs es troba en els cants litúrgics llatins del segle XII, destinats a lloar els goigs terrenals de la Mare de Déu.
Al segle XIV, es varen traduir als diferents idiomes romànics, per tal de popularitzar-los. Els goigs més antics de Catalunya són del segle XIV.
Des del segle XV, els goigs varen començar a lloar advocacions marianes concretes, i posteriorment, els Sants i Jesucrist. A partir del segle XVI, es varen imprimir i divulgar per les esglésies, santuaris i ermites d'arreu dels Països Catalans.
Al segle XVIII va quedar fixat el format d'impressió dels goigs: in folio, encapçalats per la representació de l'advocació, el texts distribuïts en dues o tres columnes i l'oració final, tancat tot dins una orla.