Goigs de Sant Esteve de Granollers Gurb

Osona
Parròquia de Sant Esteve de Granollers
Església de Sant Esteve de Granollers

Coordenades:

41.97655
2.27481
439919
4647427
08100-233
Patrimoni documental
Fons bibliogràfic
Contemporani
XX
Bo
Inexistent
Restringit
Religiós
Privada accessible
Jordi Compte

Es tracta dels Goigs en honor a Sant Esteve, protomàrtir, patró de l'església de Sant Esteve de Granollers. Els Goigs estan emmarcats en un requadre que presenta motius geomètrics. A la part superior hi ha un dibuix de Sant Esteve amb el llibre i la palma del martiri, flanquejat per dos gerros florals. A la part central hi ha les estrofes de la vida del sant i de lloança i pregàries dels vilatans que s'encomanen a la seva protecció; a la part inferior hi ha una oració. Al revers hi ha la paràfrasi d'una epístola que es llegia en llengua vernacla a les esglésies de Catalunya el dia de Sant Esteve Protomàrtir. "Oh Protomàrtir gloriós, de Jesucrist molt amat: Als qui us demanen socors sigueu-los sempre advocat. - Vostra vida fou perfecta de virtuts molt resplandent sens vicis, l'ànima neta, molt pur, cast i continent: Per custodi virtuós de viudes sou nomenat Als qui us demanen... - Ple de gràcia i fortalesa mogut de l'Esperit Sant, predicàveu amb fermesa la fe viva declarant: Molts creuen en Déu per Vós i tenen el cel guanyat. Als qui us demanen... - Del vostre rostre sagrat molta resplandor n'eixia; tothom estava admirat, que de un àngel pareixia: Rabiaven els traïdors veient tanta claredat. Als qui us demanen... - Molts prodigis senyalats per vostra virtut s'obraren; els jueus mancomunats contra Vós s'amotinàren: Cridant amb molt grans furors fóreu tret de la ciutat. Als qui us demanen... - Allí els cels oberts veiéreu patint el cruel turment de pedrada, que rebéreu per Jesús alegrement El qui, per fer-vos favor se us mostra de peus posat. Als qui us demanen... - Amb molt amor imitàreu a Jesús omnipotent, al qual humilment pregàreu per als qui us daven turment: Sant Pau, per vostres clamors és apòstol consagrat. Als qui us demanen... - Defensant la fe moriríeu de Jesucrist nostre Déu, per Ell la vida aborríreu qui per tot morí en la creu: Per sos soberants amors i per vostra caritat. Als qui us demanen... - Vostre sant cos sepultat per la gent que bé us volia llarg temps estigué guardat amb molta santa companyia: De tots aquells Sants qui amb Vós els fruits de glòria han guanyat. Als qui us demanen... - Trobàren vostre sant cos molt miraculosament, que donant suaus olors curaba a infinita gent; Fou un cas meravellós per l'Església venerat. Als qui us demanen... - A vostres fidels devots protegiu en tot moment; acompanyeu-nos a tots cap al port de salvament: Davant Déu sou poderós per guardar-nos del pecat. Als qui us demanen... - Oh Patró nostre coronat de Déu gaudint el repòs: Sigueu-nos sempre advocat Sant Esteve gloriós."

Els goigs són composicions poètiques, de caire popular, que es canten en llaor de la Mare de Déu, a Crist o als sants. Es canten col·lectivament, en el marc d'un acte religiós de cert relleu, com ara una missa de festa major, un aplec, una processó, etc. La seva finalitat, en el marc de devoció i en memorial d'un sant o santa, patró o patrona d'una comunitat, consisteix a donar les gràcies pels béns rebuts, o bé com a pregària per demanar la salut física o espiritual de la comunitat. Aquesta edició dels goigs es va imprimir a Tipografia Balmesiana, a Vic.