Goigs de Sant Crescenci i Santa Verecunda
Folgueroles

  Osona
  Església parroquial de Santa Maria de Folgueroles
  Emplaçament
  Al bell mig del nucli antic de Folgueroles, formant cantonada entre la plaça de Mossèn Cinto Verdaguer i el carrer Nou
  552 m.s.n.m

  Coordenades:

  41.93887
  2.31941
  443581
  4643213
  Número de fitxa
  08083 - 185
  Patrimoni immaterial
  Tipologia
  Música i dansa
  Modern
  Popular
  Segle
  XVIII
  Estat de conservació
  Dolent
  No es canten.
  Protecció
  Inexistent
  Inexistent
  Accés
  Obert
  Religiós
  Titularitat
  Pública
  Autoria de la fitxa
  Adriana Geladó Prat

  "GOIGS DELS GLORIOSOS MARTIS SANT CRACENCIO Y SANTA VERECUNDA QUES Cantan y Veneran com a patrons y ad Vocats de tota la Parroquia de Santa Maria de Folgarolas BISBAT DE VICH.

  Puixs del cel taniu corona / de martiri molt fecundo; / Guardaunos sempre de mal / Sant Crescencio y Verecunda.

  Iove, y de pocaedad, / tant á Deu vareu amàr / que en Roma vareu deixár / lo Pare marterizat: / perque servia al senyor / ab anhelo molt profundo; / Guardaunos...

  Vent, que auia succeit / de vostre pare al martiri, / determinareu fugir / en Tibuli alguns dias: / servireu ab melodia / al Senyo que Vos alunbre: / Guardaunos...

  Vostra Santedat declara / aquell cas, que succei, / quant nostre mare Sagrada, / Simphorosa os adverti: / que passaseu ab Constancia / lo martiri tan fecundo; / Guardaunos...

  Vos ab vostres sis germans / tots set passareu martiri, / Instantuos molt los Tirans, / que dexasseu la fe viva: / puix que Deu vos assistia, / passareu tormecs profundos; / Guardaunos...

  Lo Tira Cruel, que fou / Adriano Emparador, / volent ab vinas Instacias, / dexaseu al Criador: / vostre anhelo porfu, / al martiri tant secundo; / Guardaunos...

  De Tibuli naturals / fou la vostra Ascendencia, / Ciutat Noble y Principal / Com en Italia se ensenya: / sarvireu alli ab frequencia / al Senyor, que nos iocubre; / Guardaunos...

  En Tibuli lo marti i / passa Vostra cos Sagrat / quant per Sant Esteva Papa, / en Roma fou transladat: / en la Iglesia del Sant angel / haont vuy se venera y honra / Guardaunos...

  Fonch vostre sagrat martiri / segons se veu en eserit, / de la vinguda de Christo, / lo any Cent y trenta sis: / Emperador Adriano, / cruel seros iracundo; / Guardaunos...

  Vostre intercessio / apar, que sens declarava, / quant al publich se posaren: / vostras reliquias Sagradas: / ab la aygua, que manaren / ab fecunditat profunda; / Guardaunos...

  Vostras reliquias sagradas / en Folgarolas veneran, / en Roma ja dedicadas: / com en la Bulla se expresa; / de Benedicto tretze / en Santidad molt fecundo; / Guardaunos...

  Tots los de esta Parroquia / vos veneran per Patrons, / al cansaulos del Senyor / felicitats y mols dons; / de fam, pesta y padregada / guardareu als que us honran / Guardaunos...

  Puixs son nostres advocats / en tot emparo y defensa: / guardaunos sempra de mal / Verecunda y Cresencio".

  Aquests goigs fan referència a uns antics sants que es veneraven a l'església parroquial de Santa Maria de Folgueroles a mitjans del segle XVIII. Segons un document datat el 20 de maig de l'any 1731 i custodiat a l'Arxiu Episcopal de Vic, el bisbe de Vic Ramon de Marimon feu entrega a Josep Raguer, rector de la parròquia folguerolenca, d'unes relíquies dels màrtirs Santa Verecunda i Sant Crescenci per a que fossin venerades pels fidels com a patrons de la parròquia. Aquestes relíquies foren portades de Roma a Folgueroles pel sr. Josep Dachs i Codina l'any 1729, tot i que no foren entregades al rector folguerolenc fins dos anys més tard. 

  ROVIRÓ I ALEMANY, Xavier (2018). “Uns patrons desconeguts”. Festa Major de Folgueroles 2018. Folgueroles: Ajuntament de Folgueroles.