Goigs a Nostra Senyora de Montserrat que es canten a la capella Badia
Matadepera

  Vallès Occidental
  Carrer de Francesc Badia, 1
  483

  Coordenades:

  41.60786
  2.01789
  418166
  4606705
  Número de fitxa
  08120 - 151
  Patrimoni immaterial
  Tipologia
  Música i dansa
  Contemporani
  Segle
  XXI
  Any
  2011
  Autor lletra: Mn. Climent Forner; Autor de la música: Joan Casals; autor del dibuix: J. Torras Viver
  Estat de conservació
  Bo
  Publicats i vigents
  Protecció
  Inexistent
  La capella està catalogada com a BCIL, en el Catàleg de Béns arqueològics a protegir amb el número 47.
  (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal aprovat definitivament per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, adoptat en la sessió de 14 de maig de 2009, i publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5469 el dia 22 de setembre de 2009).
  Accés
  Obert
  Religiós
  Titularitat
  Pública
  Autoria de la fitxa
  Jordi Montlló Bolart

  Goigs de Ntra. Sra. De Montserrat, en motiu dels 75 anys de la seva construcció, el 14 de maig de 2011, coincidint amb la inauguració de la sagristia, segons projecte de Francesc Badia, nét del fundador.

  L’edició, és bicromada, en paper Conqueror, editat pels Amics dels Goigs en una edició limitada a 450 exemplars (núm. 149). Caixa amb orla geomètrica composta per dues línies de color groguenc. A la part superior, dibuix de la Mare de Déu de Montserrat. Als seus peus, a mà esquerra, la Capella Badia amb dos xipressos. A mà dreta, l’escut de Matadepera emmarcat per varis pins. Al centre una rosa amb la data 27 d’abril. A la part inferior, a mà esquerra la col·laboració dels “Amics dels Goigs”. A mà dreta el segell de la impremta Castellargraf, S.L. / Puig de la Creu, 3 / 08211 Castellar del Vallès. Al centre el següent text: “AMICS DELS GOIGS, carrer Comte Borrel, 307, 2n – 08029 Barcelona – Tel. 93 321 64 51 / 14 de maig 2011. Edició de 450 exemplars en paper Conqueror, que editem els AMICS DELS GOIGS, / amb motiu dels 75 anys de la inauguració de la Capella Badia de Matadepera. / AMICS DELS GOIGS. Tercera etapa. Núm. 149.

  A la part posterior del full, hi ha el recull històric. Signat amb les inicials A.M.D.G.

  Text disposat en tres columnes, essent la central la més curta. Partitura inferior amb l’entrada i tornada. Lletra de  Mn. Climent Forner. Música de Joan Casals i Dibuix de J. Torras Viver.

  La transcripció sencera del goig, diu així:

  (primera columna) Puix el temps us convertia / en Mestressa de can Prat: / Acolliu-nos, oh Maria, / sota el nom de Montserrat. //

  Minicor de Catalunya / amb batecs d’amor sublims, / vostra estança no és pas llunya / del reialme dels bells cims / d’on la imatge baixaria / per fer-nos més costat...//

  És petita la capella / que ens acull com una llar; // de tan bella ens meravella, / niu de fe com és, i d’art. / Aquell foc que s’hi encenia / no serà mai apagat...//

  Déu nos do pau beneïda / contra els temps de mal record / de la guerra fratricida / que se sembrava arreu la mort. / Nostre pare, que al cel sia, / n’és un màrtir molt honrat...//

  Dins aquesta cambra santa / el silenci és cant de cants / que vers Déu els cors imanta / amb ressons gregorians; / virolais d’escolania / els murals n’han impregnat... //

  (segona columna) Sants abats i sants preveres / bona petja hi van deixar, / renovades primaveres / que han omplert de flors l’altar. / L’oratori s’enriquia / amb la seva santedat...//

  Rosa enmig del bosc que es bada / i ho perfuma tot de pau. / Niu on troba l’ocellada / el recer què més li plau. / Tot el barri s’hi congria, / el gran barri de can Prat...//

  Si Jesús allà al cenacle / els Apòstols acollí, / ara ens crida el seu oracle / al convit del pa i del vi. / Oh quin goig l’Eucaristia / que obre el cel de bat a bat!...//

  Escoltada la Paraula / i rebut el cos de Crist, / cal que el pa de l’altra taula, / en un món injust i trist, / compartim amb alegria / amb el pobre afamegat...//

  (tercera columna) Si Abraham sota l’alzina / de Mambré el poble aplegà, / som l’Església que camina, / travessant l’erm català, / vers la Pàtria amb coratgia, / fe, esperança i caritat.//

  Catalunya, pàtria nostra, / de Maria és el jardí, /amb ermites com a mostra / del Roser que hi va florir. / Quina flaire que expandia / ben arreu del Principal!...

  Feu-la lliure i sobirana, / superat el fat advers; / és el que avui us demana / com més s’obre a l’univers. / Que el bell somni que somnia / sigui ja realitat!...//

  Dels Badia i dels Tobella, / que el cognom conserven viu, / des d’aquesta humil capella / la família beneïu. / La nissaga que hi haixia, / patria i fe sempre ha heretat...//

  De can Prat la rodalia / amb quin goig us ha lloat!: / Acolli-nos oh Maria, / sota el nom de Montserrat.//

  La capella està situada al costat de la casa. Primer es va construir la casa, pels volts de l’any 1935 per encàrrec de Francesc de Paula Badia i Tobella a l’arquitecte Marcel·lí Padró i el paleta de Matadepera, Josep Vall i Pi. La decoració interior és obra dels escolapis Josep Franquesa i Miquel Altisent.

  Es va inaugurar el 10 de maig de 1936, i fou beneïda per l’abat de Montserrat, Antoni Maria Marcet, actuant de mestre de cerimònies el pare Adalbert Maria Franquesa. Hi va assistir el cor Scola Cantorum de Terrassa. Va ser profanada i saquejada el 24 de juliol de 1936 i el seu propietari detingut i executat en una cuneta de la carretera. Després de la guerra es va reconstruir i Ricard Marlet la va decorar. El pare Gassó va pintar-hi sant Francesc de Paula, patró del fundador.

  Els goigs són cançons populars o poesies de caire religiós, adreçades als sants, les santes, la Mare de Déu o Crist. Tradicionalment es canten en les festivitats religioses. Acostumen a tenir dues parts: a la primera s'explica la vida, miracles i martiri del sant; mentre que a la segona se li fan peticions de protecció per a la comunitat.

  La tradició dels goigs té els seus orígens en la representació dels misteris medievals. La primera vegada que es troba documentada la paraula goigs és a la Crònica de Ramon Muntaner (1325-1328), on consta que ja se'n cantaven, i el primer text conegut de goigs són els Goigs de Nostra Dona, conservats al manuscrit del Llibre vermell de Montserrat (de final del segle XIV).

  Els gremis i confraries, especialment la del Roser, popularitzen els goigs dels seus patrons respectius. Malgrat tot, els goigs tal i com els coneixem i que es canten actualment, cal situar-la a partir de la determinació del Concili de Trento (1645), per potenciar la pietat popular a través d'aquest tipus de manifestacions litúrgiques. El gran moment de creació dels goigs fou el segle XVII, quan totes les esglésies parroquials, així com les capelles i capelletes més petites foren dotades d'aquestes manifestacions.

  AJUNTAMENT de Matadepera (2009).  Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Matadepera. Tomo IV. Catàleg de Béns.

  BALLBÈ i BOADA, Miquel (1982). Matadepera i Sant Llorenç del Munt. Més de mil anys d’història. Volum II, Sant Llorenç del Munt. Ajuntament de Matadepera – Caixa d’Estalvis de Terrassa.

  FONT, Xavier (1997). Inventari del Patrimoni Cultural de Matadepera. Ajuntament de Matadepera.

  FONT, Xavier; MUNUERA, Jaume (2014). Matadepera. Patrimoni cultural. Ajuntament de Matadepera. Abril de 2014.